Każda obecność może być edytowana lub usuwana. Wszystkie zmiany są dokonywane z poziomu administratora lub managera. Aby przejść do edycji, należy w zakładce Lista Obecności kliknąć kolorowy pasek obecności.  

  • Zmiana godziny "OD/DO":

  • Edycja nieobecności:

  • Edycja otwartej obecności:

Uwaga: Zalecamy, by nie edytować otwartych obecności, może to generować problemy z synchronizacją przy zamykaniu zmiany. Po takie czynności należy na urządzeniu z modułem RCP użyć przycisku "Odśwież dane".

  • Usuwanie obecności:

Uwaga: Usunięcie otwartej obecności wiąże się z koniecznością wymuszenia synchronizacji na urządzeniu z modułem RCP, poprzez użycie przycisku "Odśwież dane"


Zobacz też:
Lista obecności z grafiku pracy
Lista obecności z RCP
Rejestracja czasu pracy

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?