Kadromierz posiada funkcjonalności do ewidencji przerw w czasie pracy.

Aby aktywować możliwość rejestracji przerw, należy włączyć odpowiednią opcję w: 

Ustawienia -- > Ustawienia lokalizacji -- > Ustawienia urządzeń


W module do rejestracji czasu pracy ( rcp.kadromierz.pl ) pojawią się dwa dodatkowe przyciski "Rozpocznij przerwę" oraz "Zakończ przerwę"


W sekcji Lista obecności -  kolumna "Przerwy" informuje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz czasie przerwy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edycja / ręczne dodawanie przerw

Przerwy edytuje się w zakładce Lista obecności,
klikając na kolorowy pasek obecności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawienia przerw w sekcji Karta Pracownika oraz Wypłaty

  • Odliczanie: Nie - przerwy nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

  • Odliczanie: Tak - przerwy będą odliczane. Suwakiem "Tolerancja" ustalamy czas płatnej przerwy, czyli ilość minut  w ramach przerwy, które nie będą odliczane od przepracowanych godzin.

  • Odliczanie: Stały czas - suwakiem "czas przerwy" ustalamy czas przerwy, który będzie odliczany od każdej dniówki.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?