Przerwy w pracy

Lista obecności - aktywowanie rejestracji przerw, edytowanie, usuwanie, ewidencja przerw w pracy

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu


Cześć 👋

W tym artykule dowiesz się, jak włączyć opcję rejestracji przerw na Twoim koncie. Pokażę Ci również, jak edytować, usunąć lub ręcznie dodać przerwę.

Wytłumaczę również, w jaki sposób są interpretowane przerwy, aby móc dobrać odpowiednią formę ich rozliczenia.

Zaczynamy! 😉

Jak aktywować opcję rejestracji przerw w czasie pracy?

Aby włączyć opcję rejestracji przerw w pracy, przejdź do zakładki

Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji.

Pamiętaj: Opcję tę aktywuje się osobno dla każdej lokalizacji. Wybór lokalizacji jest widoczny jako pierwsza opcja w tej sekcji.

Następnie przejdź do sekcji Ustawienia rejestracji czasu pracy i włącz podaną opcję.

Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany dla wybranej lokalizacji.

Kliknij Zapisz i zastosuj dla wszystkich lokalizacji, jeśli chcesz aktywować tę opcję

we wszystkich lokalizacjach.

Jak zarejestrować przerwę?

Przejdź do aplikacji mobilnej Kadromierz RCP lub zaloguj się w aplikacji

w przeglądarce na stronie: https://rcp.kadromierz.pl/auth/login.

Aby zarejestrować godzinę rozpoczęcia/zakończenia przerwy, wpisz swój PIN lub zeskanuj kod QR i kliknij Rozpocznij przerwę/Zakończ przerwę.

Jak edytować lub usunąć zarejestrowaną przerwę?

Aby sprawdzić długość przerwy, najedź kursorem na wybraną przerwę. Sumaryczną długość przerw u danego pracownika znajdziesz w kolumnie Suma przerw.

Aby sprawdzić godziny danej przerwy i je edytować, kliknij pasek obecności pracownika, wprowadź poprawne godziny danej przerwy i zapisz zmiany.

Aby usunąć przerwę, kliknij pasek obecności, a następnie ikonkę kosza 🗑️

przy danej przerwie.

Jak ręcznie dodać przerwę?

Aby ręcznie dodać przerwę, kliknij pasek obecności pracownika, któremu chcesz dodać przerwę.

Kliknij + dodaj przerwę, wprowadź godziny przerwy i zapisz zmiany.

Jak są rozliczane przerwy?

Aby sprawdzić/edytować ustawienia rozliczeń przerw, przejdź do sekcji rozliczeniowej (Ewidencja czasu pracy) i kliknij Opcje >> Ustawienia czasu pracy.

  • Nie - przerwy nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

  • Tak - przerwy będą odliczane. Suwakiem "Tolerancja" możesz ustalić czas płatnej przerwy, czyli ilość minut w ramach przerwy, które nie będą odliczane od przepracowanych godzin.

  • Stały - opcja ta pozwoli na ustawienie stałego czasu przerw, który zawsze będzie odejmować stały przedział czasowy (np. 60 minut) od całkowitego czasu pracy pracownika.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień rozliczeń.


📚 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?