Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeManagerZakładka - Grafik pracy
Planowanie sprzedaży oraz efektywność pracowników w tabeli budżet
Planowanie sprzedaży oraz efektywność pracowników w tabeli budżet
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W widoku Grafik pracy masz możliwość wyświetlenia dodatkowych wartości, które pomogą Tobie zaplanować plan pracy w oparciu o:

  • Planowaną sprzedaż, czyli "utarg"

  • Wyznaczony target %COL (tzw. Cost of Labour)

  • Wyznaczony target SPMH (tzw. Sales per Man Hour) 

Zacznijmy od omówienia wymienionych wyżej wskaźników

SPRZEDAŻ PLAN

W tej rubryce wpisz prognozowaną sprzedaż w wybranym dniu dla wybranej lokalizacji. Wartości dziesiętne wpisywane są po dodaniu znaku interpunkcyjnego kropki. (np. 5632.23 PLN)

%COL, Cost of Labour - Definicja

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest ta metryka. Cost of Labour oznacza udział procentowany kosztów pracy w stosunku do planowanej sprzedaży.

Przykładowo, w danym dniu sprzedaż planowana wynosi 5.000,00 PLN. W tym dniu prognozowany koszt w grafiku pracy wynosi 500 PLN. Miernik Cost of Labour w tym dniu wyniesie 500 PLN / 5.000,00 PLN * 100% = 10%.

W tym miejscu możesz wpisać wartość %COL jaka jest targetem dla osoby planującej grafik pracy.

%COL PLAN

Tak jak w rubryce %COL TARGET możesz wpisać dowolną wartość, tak w rubryce %COL PLAN wartość ta jest wyliczana na podstawie zaplanowanego kosztu w grafiku pracy oraz wpisanej wartości SPRZEDAŻ PLAN.

Zwracany jest rzeczywisty stosunek kosztów pracowniczych do prognozy sprzedaży. Jeśli wartość wyświetlona jest kolorem zielonym, oznacza, że rzeczywisty stosunek mieści się w ustalonym targecie. Czerwona wartość, jeśli stosunek rzeczywisty przekracza ustalony target.

SPMH, Sales per man hour - definicja

SPMH to akronim dla Sales per man hour, czyli sprzedaż na roboczogodzinę pracownika. Wartość tę możemy wyliczyć znając wartość sprzedaży oraz planowaną liczbę godzin w danym okresie.

Przykładowo, w danym dniu sprzedaż planowana wynosi 5.000,00 PLN. W tym dniu zaplanowano w grafiku pracy 80 godzin pracy. Miernik Sales per man hour w tym dniu wyniesie 5.000,00 PLN / 80 godzin = 62,5 PLN / godzinę.

Wartość ta jest często wykorzystywana w branży gastronomicznej do wyliczenia marży na roboczogodzinie pracownika.

SPMH Target

Wartość SPMH, która jest Twoim targetem. W ten sposób można wyznaczyć budżet w postaci SPMH w oparciu o który zaplanowany będzie grafik pracy.

SPMH PLAN

Wartość wyliczona na podstawie wartości wpisanej w SPRZEDAŻ PLAN oraz zaplanowanej liczbie godzin w danym dniu.


Jeżeli nie masz możliwości wyświetlenia dodatkowych rubryk w tabeli budżet - skontaktuj się z nami na czacie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?