Prognozowany grafik pracy

Importuj prognozowany grafik i porównaj prognozę z faktycznym planem grafiku

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Na podstawie wcześniej przygotowanych danych, firmy są w stanie wyliczyć ilość potrzebnych pracowników w poszczególnych godzinach pracy na poszczególnych stanowiskach.


Skorzystaj z opcji Wczytaj prognozowany grafik, aby na bieżąco porównywać planowany grafik do prognozowanego.

W tym celu:

 1. Przejdź do sekcji "Grafik Pracy"

 2. Upewnij się, że włączona jest opcja "Liczba pracowników", aby


 3. Kliknij w przycisk Opcje

 4. Wybierz opcję Wczytaj prognozowany grafik


  Po wybraniu opcji pojawi się okno z wyborem dwóch opcji:
  (kliknij na pozycję, aby przejść do właściwej sekcji w artykule)  Importuj z szablonu Excel

  Wybierając tę opcję możesz uzupełnić szablon w pliku XLS (Excel),
  a następnie wczytać dane do systemu Kadromierz

W pierwszym kroku kliknij "Pobierz szablon" i otwórz pobrany plik (W Excel)

Plik będzie zawierać kolumny z datami, godzinami i nazwami stanowisk. W kolumnach z nazwami stanowisk należy wprowadzić ilu pracowników powinno być obecnych na danych stanowiskach, w danych przedziałach godzinowych.

Przykładowo, jak widać na poniższym zrzucie ekranu, zostały wprowadzone informacje, że na stanowisku "Kasjer", od 0:00-4:00 nie potrzebujemy pracowników, ale już pomiędzy 5:00, a 8:00 rano potrzebujemy jednego, a potem między 8:00, a 10:00 już dwóch pracowników.


W ten sposób uzupełniony plik zapisujemy i wczytujemy do Kadromierz'a.
W tym celu przeciągamy plik do wskazanego pola lub klikamy "Importuj z Excel",
aby wybrać plik w folderze i zatwierdzamy klikając "Importuj"

Po pomyślnym imporcie danych, nad tabelą grafiku, w panelu "liczba pracowników" pojawią się również informacje na temat "zalecanego personelu".
Różnice między prognozą, a faktycznym grafikiem będą też widoczne w formie graficznej, w postaci słupków (niebieski - prognoza, fioletowy - faktyczny plan) :

Ilość prognozowanych godzin w stosunku do faktycznego planu grafiku będzie też widoczna pod grafikiem, w panelu budżetowym:

Prognozowany grafik na podstawie utworzonego szablonu grafiku


Alternatywną metodą jest wczytanie prognozy grafiku na podstawie utworzonego "szablonu grafiku". Szablony grafiku używane do modułu automatycznego planowania grafiku.

Za pomocą tej metody, prognozowany grafik będzie obliczony na podstawie zapotrzebowań określonych w szablonie.


KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu tworzenia szablonów

Gdy masz już stworzony szablon grafiku, wybierz opcję "Utwórz na podstawie istniejącego grafiku:

W kolejnym kroku wybierz szablon i kliknij ZAPISZ:

Po pomyślnym imporcie danych, nad tabelą grafiku, w panelu "liczba pracowników" pojawią się również informacje na temat "zalecanego personelu".
Różnice między prognozą, a faktycznym grafikiem będą też widoczne w formie graficznej, w postaci słupków (niebieski - prognoza, fioletowy - faktyczny plan) :

Ilość prognozowanych godzin w stosunku do faktycznego planu grafiku będzie też widoczna pod grafikiem, w panelu budżetowym:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?