Na podstawie danych, firmy są w stanie wyliczyć ilość potrzebnych pracowników w poszczególnych godzinach pracy na poszczególnych stanowiskach.

Skorzystaj z opcji Importuj rekomendowany grafik, aby na bieżąco porównywać planowany grafik do prognozowanego.

W tym celu:

  1. Przejdź do widoku Grafik Pracy
  2. Kliknij w przycisk Opcje
  3. Wybierz opcję Importuj rekomendowany grafik
  4. Pobierz i uzupełnij szablon grafiku
  5. Wczytaj zapisany szablon dla wybranego okresu

Po włączeniu wykresu Liczba pracowników, nad tabelą grafiku pracy zauważysz porównanie obecnie zaplanowanych pracowników do prognozy utworzonej na podstawie danych z pliku.

W tabeli budżet również widoczna jest pozycja Rekomendowany grafik, gdzie wyświetlone są prognozowane godziny pracy oraz ich porównanie do godzin zaplanowanych w grafiku.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?