Wszystkie kolekcje
Manager
Ustawienia
Blokada edycji obecności
Blokada edycji obecności

Ustawienia - blokada możliwości edycji obecności.

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczę, jak zablokować edycję obecności w systemie.

Przejdź do zakładki Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji, następnie w sekcji "Restrykcje" w pozycji "Zablokuj edycję obecności do:" kliknij okno po prawej i wybierz datę.

Do wybranej daty managerowie nie będą mogli w platformie Kadromierz dodawać oraz edytować obecności.

Pamiętaj, aby potem kliknąć Zapisz zmiany!

Zablokowana edycja obecności

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?