Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeManagerZakładka - Urlopy i Delegacje
Określanie limitów urlopowych pracownika
Określanie limitów urlopowych pracownika

Urlopy i delegacje - limit urlopowy, urlop zatwierdzony, urlop do wykorzystania

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób nadać pracownikowi limit urlopowy.

Pokażę Ci również, gdzie sprawdzić ustalony limit, a także liczbę zatwierdzonego

i pozostałego urlopu do wykorzystania.

Gdzie wprowadzić pracownikowi limit urlopowy?

Aby wprowadzić pracownikowi limit urlopowy, przejdź do sekcji

Moja firma >> Pracownicy, wyszukaj danego pracownika i kliknij Edytuj.

Wprowadź odpowiednie wartości i zapisz zmiany.

Gdzie sprawdzić ustalony limit, a także liczbę zatwierdzonego i pozostałego urlopu do wykorzystania?

Aby sprawdzić limit urlopowy pracownika, przejdź do sekcji

Urlopy i delegacje >> Widok limitów.

W sekcji tej widoczne są również informacje dotyczące zatwierdzonego urlopu,

a także pozostałego urlopu do wykorzystania.

Dane te są na bieżąco aktualizowane na podstawie dodawanych wniosków urlopowych.

Aby wyszukać konkretnego pracownia, kliknij ikonkę lupy 🔍 i wpisz początek imienia lub nazwiska pracownika.

Jak zwiększyć liczbę wyświetlanych pracowników w sekcji Urlopy i delegacje?

Aby zwiększyć liczbę wyświetlanych pracowników, zjedź na dół strony,

kliknij pole z liczbą 10, a następnie wybierz ilu pracowników, chcesz wyświetlić na stronie.

Czy jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku to można go przenieść na kolejny rok?

Tak. Jeśli dany pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku, można go wówczas przenieść na kolejny rok.

W takim przypadku planując limit urlopu pracownika na kolejny, aktualny rok, należy zwiększyć go o wartość pozostałego urlopu z poprzedniego roku

i wprowadzić w profilu pracownika.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?