Aby poprawnie zarejestrować "odbiór nadgodzin" w Kadromierzu,
wykonaj poniższe kroki:1. Zatwierdź nadgodziny


W dzień gdzie pracownik miał zarejestrowane nadgodziny,
musisz je najpierw zatwierdzić.

W tym celu przejdź do sekcji Lista obecności. Tam zaznacz pracownika,
klikając na jego nazwisku (po zaznaczeniu, podświetli się na błękitno),
a następnie kliknij przycisk "Zatwierdź nadgodziny"

Pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć kratkę,
dla której występują nadgodziny, a następnie kliknąć "Zatwierdź"

Po zatwierdzeniu nadgodzin pojawi się komunikat potwierdzający,
a pasek nadgodzin zmieni kolor na zielony.

2. Dodaj "odbiór nadgodzin" w grafiku pracy

Przejdź do sekcji Grafik pracy. Najedź kursorem na zmianę, do której chcesz przypisać odbiór nadgodzin, a następnie kliknij ikonkę "+".W otwartym oknie, przejdź do zakładki "Dodaj urlop",
a następnie wybierz rodzaj "Odbiór nadgodzin".

Uzupełnij czas, w którym odbierane były nadgodziny,
dodaj opcjonalny komentarz i kliknij "Zapisz"

"Odbiór nadgodzin" pojawi się nad zmianą w grafiku pracy:

Uwaga! Pamiętaj, aby opublikować grafik po dokonaniu zmian:

3. Sprawdź dane w sekcji Karta pracownika/Wypłaty:

W sekcji Karta pracownika/Wypłaty ilość godzin wynikająca z "odbioru nadgodzin" zostanie odjęta od ilości godzin nadgodzin pracownika.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?