Odbiór nadgodzin

Grafik pracy - odbiór nadgodzin, zatwierdzanie nadgodzin, udzielanie czasu wolnego za nadprogramowy czas pracy

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczę Ci, jak zatwierdzić nadgodziny, a także jak wprowadzić odbiór nadgodzin, aby zrekompensować pracownikowi nadprogramowy czas pracy.

Zatwierdź nadgodziny

Składając wniosek o odbiór nadgodzin, warto upewnić się wcześniej, czy wszystkie nadgodziny w danym okresie zostały poprawnie wyliczone. Nadgodziny są z założenia wyliczane automatycznie z wyjątkiem przypadków:

- gdy na koncie są włączone dodatkowe ustawienia rozliczeń (tolerancje)

- gdy pracownik przyszedł do pracy w dniu, kiedy nie miał zaplanowanej zmiany

Wówczas należy zweryfikować dane obecności i zatwierdzić te, w przypadku których chcemy zaliczyć nadprogramowy czas pracy. Można to zrobić z poziomu sekcji Ewidencja czasu pracy lub Lista obecności.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, czym są dodatkowe ustawienia rozliczeń. 

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, jak zatwierdzić nadprogramowy czas pracy.

Złóż wniosek o odbiór nadgodzin

Aby wprowadzić odbiór nadgodzin, przejdź do sekcji Grafik pracy, wyszukaj danego pracownika i kliknij ikonkę "+" w dniu, kiedy chcesz udzielić pracownikowi czas wolny za wypracowane nadgodziny.


Kliknij Dodaj urlop, wyszukaj Odbiór nadgodzin.

Wybierz okres odbioru nadgodzin i wprowadź przedział godzinowy. Zadeklaruj również, czy odbiór nadgodzin jest na wniosek pracodawcy, czy pracownika.

Jeżeli wniosek o odbiór nadgodzin zostanie złożony przez pracownika, wówczas pracodawca jest zobowiązany udzielić mu go w proporcji 1:1, czyli za dwie godziny nadliczbowe – dwie godziny czasu wolnego.

Natomiast gdy odbiór czasu wolnego za nadgodziny został narzucony pracownikowi odgórnie przez pracodawcę, to ma on obowiązek udzielić go w proporcji 1:1,5. Oznacza to, że za dwie godziny nadliczbowe pracodawca musi udzielić pracownikowi trzech godzin wolnych do końca okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj, aby wybrać pulę nadgodzin, która zostanie pomniejszona o wartość odebranych nadgodzin. W przeciwnym razie będzie to jednoznaczne z tym, że udzielisz pracownikowi dnia wolnego, za który będzie należało również wypłacić wynagrodzenie. 

Sprawdź szczegóły wniosku o odbiór nadgodzin

Szczegóły wniosku o odbiór nadgodzin możesz zweryfikować z trzech poziomów:

  • Z poziomu sekcji Grafik pracy

  • Z poziomu sekcji Urlopy i delegacje

W podanej sekcji wyszukaj danego pracownika, a następnie kliknij trzy kropki >> Wniosek.

  • Z poziomu sekcji Ewidencja czasu pracy

W podanej sekcji wyszukaj danego pracownika i kliknij wiersz, aby przejść do widoku szczegółowego. 

Czas trwania odbioru nadgodzin zostanie wykazany w kolumnie Nieobecność:

Jeśli nie widzisz kolumny Nieobecność po swojej stronie, to należy włączyć jej widoczność w podanym widoku. Wystarczy kliknąć ikonkę kolumn i zaznaczyć podaną kolumnę. 

Aby wyświetlić szczegóły wniosku z poziomu Ewidencji czasu pracy, włącz tryb edycji, a następnie kliknij trzy kropki >> Podgląd wniosku. 

Podgląd przykładowego wniosku o odbiór nadgodzin:

Sprawdź podsumowanie nadgodzin i odbioru nadgodzin w eksportach

Za pomocą eksportu Sumaryczny raport czasu pracy możesz w łatwy sposób sprawdzić dla wszystkich pracowników:

- liczbę wypracowanych nadgodzin w danym okresie

- liczbę odebranych nadgodzin,

- liczbę nadgodzin, które nie zostały zrekompensowane w postaci dnia wolnego i należy wypłacić za nie odpowiednie wynagrodzenie

Przejdź do sekcji Eksporty, wybierz Sumaryczny raport czasu pracy i zaznacz opcje: Nieobecności, Nadgodziny.

Uwaga: W kolumnach dotyczących odbioru nadgodzin znajdą się wszystkie odbiory nawet z innych miesięcy niż wybrany okres generowanego raportu, ale za nadgodziny wypracowane w okresie, za który został wygenerowany raport.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?