Przejdź do głównej zawartości
Widok szczegółowy

Ewidencja czasu pracy - raport szczegółowy, szczegółowe zestawienie czasu pracy pracownika

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule omówimy widok szczegółowy w zakładce Ewidencja czasu pracy. Pokażę Ci, jak poruszać się po tej sekcji, a także jakie czynności możesz wykonać z tego poziomu.

W pewnym miejscach pozwolę sobie zwrócić także Twoją uwagę na pewne kwestie, które warto będzie zapamiętać. 

Mam nadzieję, że te informacje usprawnią pewne czynności i pomogą Ci w codziennej pracy z tą sekcją.

Widok szczegółowy

💡Widok szczegółowy przedstawia szczegółowe zestawienie czasu pracy konkretnego pracownika z danego okresu. Jest odpowiednikiem sekcji Karta pracownika.

Aby wyświetlić raport szczegółowy, przejdź do zakładki Ewidencja czasu pracy, a następnie kliknij wiersz pracownika, którego dane chcesz wyświetlić. Po najechaniu na daną pozycję wiersz podświetli się na pomarańczowo.

Uwaga: W celu przejścia do widoku szczegółowego danego pracownika możesz również kliknąć Opcje

Aby wrócić z do widoku grupowego, kliknij Wróć do widoku grupowego.

Górny pasek nawigacji, dodatkowe opcje

 • Za pomocą górnego paska nawigacji możesz wybrać okres, lokalizację, a także zmienić pracownika, dla którego chcesz wyświetlić szczegółowy raport.

Pamiętaj: Po każdej dokonanej zmianie, któregoś z parametrów górnego paska nawigacji, należy kliknąć Wczytaj dane, aby wyświetlić zaktualizowane dane.

Opcja Wczytaj dane jest dostępna w dwóch miejscach, tak jak jest to widoczne na poniższej ilustracji.

 • Za pomocą ikonki Opcje, możesz przejść do dodatkowych ustawień rozliczeń, a także wygenerować podany raport do pliku PDF lub Excel.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat

dodatkowych ustawień rozliczeń.

Kolumny

Za pomocą ikonki Kolumny, możesz włączyć/wyłączyć widoczność dodatkowych kolumn.

 • Kolumna Alerty - zwraca komunikaty, jeśli u któregoś pracownika wystąpił błąd, który może wpłynąć na rozliczenie. Po najechaniu na komunikat zostanie zwrócona informacja, czego dokładnie dotyczy.

  👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, jakie alerty mogą wystąpić w widoku szczegółowym i czego dotyczą.

 • Kolumna Od zwraca - godzinę rozpoczęcia pracy zarejestrowaną przez pracownika / zaplanowaną godzinę rozpoczęcia pracy zgodnie z grafikiem pracy

 • Kolumna Do zwraca - godzinę zakończenia pracy zarejestrowaną przez pracownika / zaplanowaną godzinę zakończenia pracy zgodnie z grafikiem pracy

❗W kolumnach Od Do godziny widoczne na kolorowo, to godziny zarejestrowane przez pracowników. Godziny na czarno to godziny zmiany zaplanowane w grafiku pracy. Godziny obecności są porównywane do harmonogramu pracy i na tej podstawie następnie przyjmują odpowiednie kolory w zależności od tego, czy pracownik spóźnił się do pracy, czy wyszedł wcześniej itd.

 • Kolumna Godziny pracy - zwraca godziny pracy po zaaplikowaniu dodatkowych ustawień rozliczeń np. tolerancji lub zaokrągleń przyjścia i wyjścia z pracy.

Dodawanie zmiany, obecności i nieobecności

Z poziomu widoku szczegółowego można dodać pracownikowi: Zmianę, Obecność

lub Nieobecność.

Pamiętaj: Aby móc dokonać jakiejkolwiek edycji, należy najpierw przełączyć kłódkę.

W przeciwnym razie opcja ta będzie zablokowana. 

 • Dodawanie zmiany

Aby dodać zmianę, wybierz: stanowisko, lokalizację i datę, a także wpisz godziny pracy.

Dodatkowo możesz również zaznaczyć opcję: Dodaj obecność do zmiany, jeśli chcesz od razu dodać pracownikowi obecność na tej zmianie.

 • Dodawanie obecności

Aby dodać obecność, wybierz: lokalizację, datę i wpisz godziny obecności.

 • Dodawanie nieobecności

Aby dodać nieobecność, wybierz rodzaj nieobecności, zakres i zaznacz poprawnie opcje: Pomiń weekendy, Pomiń dni wolne od pracy, Planuj urlop na postawie zmiany w grafiku pracy, aby dobrze zaplanować urlop.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedzieć się, jak poprawnie zaplanować urlop.

Edycja, zatwierdzanie nadgodzin, podgląd

wniosku o nieobecność

W raporcie szczegółowym możesz także: dokonać edycji, zatwierdzić nadgodziny, zobaczyć wniosek urlopowy.

 • Za pomocą opcji Edytuj możesz edytować zmianę lub obecność.

 • Za pomocą opcji Zatwierdź nadgodziny możesz zatwierdzić nadgodziny.

  Uwaga: Opcja Zatwierdź nadgodziny jest widoczna tylko w dniu kiedy u pracownika wystąpiły nadgodziny i jest możliwość ich zatwierdzenia. W przeciwnym razie ta opcja nie będzie widoczna.

Pierwszy kafelek świadczy o nadgodzinach pochodzących z wcześniejszego przyjścia do pracy, a drugi świadczy o nadgodzinach pochodzących z późniejszego wyjścia z pracy.

Jeśli dane okienko jest aktywne, czyli tak jak drugi kafelek na poniższej ilustracji, świadczy to o tym, że wystąpiły nadgodziny i możemy je zatwierdzić.

Aby zatwierdzić nadgodziny, należy kliknąć aktywny kafelek, a następnie kliknąć Zatwierdź.

Po zatwierdzeniu nadgodzin w danym dniu pojawi się alert: Pracownik ma zatwierdzony czas pracy w nadgodzinach.

 • Za pomocą opcji Podgląd wniosków, możesz zobaczyć wniosek, historię jego edycji,

  a także go wydrukować lub usunąć.

Uwaga: Opcja Podgląd wniosków jest widoczna tylko w dniu kiedy pracownik ma zaplanowaną nieobecność. W przeciwnym razie ta opcja nie będzie widoczna.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, a zabiorę Cię do kolejnego artykułu dotyczącego Ewidencji czasu pracy, a dokładniej alertów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?