Przy dodawaniu urlopu do grafiku pracownika, możesz wybrać kilka dostępnych opcji, które wpływają na to, jak obliczane są godziny wynikające z danego urlopu,

W tym miejscu dostępne są opcje:

  • "Cały dzień" - gdy opcja jest wyłączona, będzie można określić dokładne w których pracownik ma mieć oznaczony urlop/nieobecność

  • "Pomiń weekendy" - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy w weekendy, w obrębie wybranego okresu

  • "Pomiń dni wolne od pracy" - gdy opcja jest włączona, system nie będzie doliczał godzin pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w obrębie wybranego okresu

  • Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy - gdy opcja jest włączona, godziny urlopu zostaną obliczone na podstawie godzin dodanych już zmian.
    Jeśli w dane dni nie ma dodanych zmian w grafiku, system nie będzie doliczał godzin za te dni.

Rozważmy teraz kilka przykładów:


1. Chcę dodać pracownikowi urlop danego dnia, krótszy niż 8 godzin:

Można to zrobić na dwa sposoby:

A) Dodajemy urlop, wyłączając opcję "Cały dzień" i wpisujemy przedział czasowy:

B) Dodajemy urlop w dzień, gdzie pracownik ma już zaplanowaną zmianę w danym przedziale godzinowym (np. 10:00-14:00) i pamiętamy aby opcja "Planuj urlop na podstawie zmian w grafiku pracy" była włączona:

2. Chcę dodać pracownikowi urlop na 2 tygodnie, z wyłączeniem weekendów

Ten przypadek też można obsłużyć na 2 sposoby

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?