Lokalizacje

Moja firma - lokalizacje

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dla każdej z wpisanych lokalizacji będzie tworzony osobny grafik pracy oraz lista obecności. Twoi pracownicy mogą zostać dopisani do jednej lub do kilku lokalizacji jednocześnie.

Kliknij w przycisk Dodaj Lokalizację, a następnie uzupełnij dane we wszystkich polach: Nazwa lokalizacji, Nazwa i numer ulicy, Dodatkowe informacje (opcjonalne).

Dodatkowo możesz od razu przypisać pracowników do nowo utworzonej lokalizacji.

  • Jeśli w Twojej firmie jeden pracownik rotuje się między działami lub lokalami, możesz przypisać mu więcej niż jedną lokalizację.

  • Pracownik z opcją Manager ma pełen dostęp do aplikacji oraz wszystkich jej funkcji tylko w obrębie wybranej dla niego lokalizacji.

  • Dobrze zaplanowana struktura lokalizacji usprawni planowanie grafiku.

  • W zależności od Twoich potrzeb, lokalizacją może być: dział, lokal, projekt lub linia produkcyjna.

Przykład: Dwa lokale gastronomiczne i obsługa cateringu.

Dla restauracji możemy wykorzystać lokalizację do podziału struktury firmy na kuchnię, sala oraz obsługę cateringu. 

Przykład: Firma produkcyjna.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?