Lokalizacje

Moja firma - lokalizacje

Eliza Morawska avatar
Napisane przez Eliza Morawska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dla każdej z wpisanych lokalizacji będzie tworzony osobny grafik pracy oraz lista obecności. Twoi pracownicy mogą zostać dopisani do jednej lub do kilku lokalizacji jednocześnie.

  • Aby dodać pozycję Lokalizacji kliknij w przycisk "Dodaj Lokalizację".

  • Uzupełnij dane we wszystkich polach: Nazwa, Miasto, Ulica 

  • Dodaj więcej pozycji jeżeli jest to potrzebne.

Porady:

  • Jeśli w Twojej firmie jeden pracownik rotuje się między działami lub lokalami, możesz przypisać mu więcej niż jedną lokalizację.

  • Pracownik z opcją Manager ma pełen dostęp do aplikacji oraz wszystkich jej funkcji tylko w obrębie wybranej dla niego lokalizacji.

  • Dobrze zaplanowana struktura lokalizacji usprawni planowanie grafiku.

  • W zależności od Twoich potrzeb, lokalizacją może być: dział, lokal, projekt, linia produkcyjna, itp.

Przykład: Dwa lokale gastronomiczne i obsługa cateringu.

Dla restauracji możemy wykorzystać lokalizację do podziału struktury firmy na kuchnię, sala oraz obsługę cateringu. 

Przykład: Firma produkcyjna.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?