Nazwij stanowiska, które funkcjonują w Twoich lokalizacjach. Przypisz im domyślną stawkę godzinową (0 - gdy brak stawki nominalnej) oraz kolor. Indywidualne stawki określisz w zakładce Pracownicy. 

  • Aby dodać pozycję Stanowisko kliknij w przycisk "Dodaj Stanowisko".
  • Uzupełnij dane we wszystkich polach: nazwa, stawka i wybierz kolor.
  • Dodaj więcej pozycji jeżeli to potrzebne.
  • Pracownik może mieć przypisane kilka stanowisk.

Porady:

  • Jeśli chcesz wykorzystać kolor do rozpoznania czy jest to zmiana poranna, popołudniowa czy nocna. Jednemu pracownikowi możesz przypisać kilka stanowisk.

Przykład: 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?