Cześć,
w tej lekcji dowiesz się jak właściwie skonfigurować konto, by maksymalnie zoptymalizować pracę z Kadromierzem pod kątem specyfiki Twojej firmy.

Pierwszym krokiem jest uzupełnienie danych: lokalizacji, stanowisk, godzin pracy, pracowników tak, by wzajemnie się uzupełniały. 

Uwaga:

W łatwy sposób możesz wszystkie dane zaimportować ze sporządzonej już przez siebie dokumentacji (np. arkusza Excel).
Narzędzie do tego znajdziesz w aplikacji: Ustawienia - Import.

Lokalizacje

Utwórz lokalizacje, dla których będzie tworzony grafik pracy.
Lokalizacje zazwyczaj służą do zdefiniowania działów, pionów, punktów, lokali itp. Ważne jest, by dokładnie odzwierciedlały strukturę organizacji pracy w Twojej firmie.

Przykład: Dwa lokale gastronomiczne i obsługa cateringu.

Dla restauracji możemy wykorzystać lokalizację do podziału struktury firmy na kuchnię, salę oraz obsługę cateringu. 

Przykład: Firma produkcyjna.

Zapamiętaj: 

  • Jeśli w Twojej firmie jeden pracownik rotuje się między działami lub lokalami, możesz przypisać mu więcej niż jedną lokalizację.

  • Pracownik z opcją Manager ma pełen dostęp do aplikacji oraz wszystkich jej funkcji tylko w obrębie wybranej dla niego lokalizacji.

Stanowiska

Nazwij stanowiska, które funkcjonują w Twoich lokalizacjach. Przypisz im domyślną stawkę godzinową (0 - gdy brak stawki nominalnej) oraz kolor. Indywidualne stawki określisz w zakładce Pracownicy.

Zapamiętaj:

  • Możesz wykorzystać kolor do rozróżnienia czy dana zmiana jest poranna, popołudniowa czy nocna. Jednemu pracownikowi przypisz kilka stanowisk tak jak w przykładzie poniżej.

Przykład: 

Godziny pracy

W tej zakładce dodaj jak najwięcej powtarzalnych godzin pracy dla poszczególnych stanowisk. Przyspieszy to planowanie grafiku pracy na późniejszym etapie.

Przykład: 

Pracownicy

Wpisz dane swoich pracowników. Zaproś ich do korzystania z Kadromierza wpisując prawidłowy adres e-mail. Następnie zaznacz checkbox obok imienia i nazwiska i kliknij "Zaproś pracowników".
Po zalogowaniu do systemu lub przy pomocy aplikacji mobilnej będą mogli: sprawdzać swój grafik,  informować Cię o swojej dostępności czy chęci wymiany swojej zmiany.

Zapamiętaj: 

  • Zaznacz w polu Manager TAK, jeśli chcesz, aby pracownik miał dostęp do konta managerskiego. Manager może zarządzać tylko lokalizacjami, do których jest przypisany w danym momencie.

  • Możesz edytować PIN do rejestracji wejść/wyjść pracownika (dla wygody pracownika ustaw taki sam PIN jak w innym systemie, z którego korzystasz np. POS).

Więcej informacji o aplikacji mobilnej dla pracownika: Centrum pomocy - Aplikacja mobilna dla pracownika.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?