Kontrakty

Historyczność stawek pracownika

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule wytłumaczę, jak przypisać kontrakt dla danego pracownika. Umożliwi to edycję stanowiska bądź stawek pracowników z zachowaniem jej historyczności w systemie.

Gdzie są widoczne kontrakty?

Aby móc edytować kontrakty, przejdź do zakładki Moja firma >> Pracownicy, a następnie kliknij "Edytuj" przy pracowniku, którego chcesz edytować.

W nowym oknie wybierz zakładkę "Stanowiska i stawki".

Każdy nowy i istniejący pracownik ma dodany "Domyślny kontrakt" bez określonej daty rozpoczęcia oraz zakończenia.

Edytowanie kontraktu dla pracownika

Aby dodać nowy kontrakt dla pracownika, kliknij ikonkę "plusa", następnie wprowadź datę rozpoczęcia nowego kontraktu oraz edytuj stanowisko albo stawkę danego pracownika ("Data zakończenia" dodaje się automatycznie podczas dodania kolejnego kontraktu).
Na koniec kliknij "Zapisz"!

Na powyższym przykładzie:

Pracownik od 1 kwietnia ma zaplanowaną zmianę stanowiska, więc dodając nowy kontrakt, wybieram datę rozpoczęcia 01.04.2024 oraz zmieniam stanowisko z "Kelner" na "Kucharz".

W takiej sytuacji, pracownik od 1 kwietnia będzie miał w systemie przypisane nowe stanowisko oraz powiązaną z nim stawkę.


Aby usunąć kontrakt, wybierz konkretny kontrakt z listy, a następnie kliknij ikonkę "kosza".

Usunięty kontrakt nie będzie widoczny w kontraktach pracownika,
Po usunięciu czas trwania poprzedniego kontraktu zostanie wydłużony do daty zakończenia usuwanego kontraktu.

Grupowa edycja kontraktów

Aby grupowo edytować pracowników, zaznacz wybranych pracowników, którym chcesz edytować kontrakty, kliknij Zastosuj dla zaznaczonych >> Edytuj.

W oknie edycji pracowników w polu "Typ pola" wybierz pole, które chcesz edytować, czyli w tym przypadku Kontrakty.

Następnie w polu "Rodzaj akcji" wybierz czynność którą chcesz wykonać dla zaznaczonych pracowników:

Dodaj nowy - dodaj nowy kontrakt pracownikom rozpoczynający się od wybranej daty.

Usuń - usuń kontrakt wybierając datę, która zawiera się w okresie istniejących kontraktów

Edytuj (dodawanie stanowisk) - dodaj stanowisko do istniejącego już kontraktu

Edytuj (usuwanie stanowisk) - usuń stanowisko z istniejącego już kontraktu

Edytuj (zmiana daty rozpoczęcia) - zmień datę rozpoczęcia kontraktu

Przed zatwierdzeniem edycji zobaczysz podsumowanie zmian oraz listę pracowników, dla których zmiany nie mogą zostać wprowadzone (jeśli tacy wystąpią).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?