Alerty - ostrzeżenia

Ewidencja czasu pracy - komunikaty, błędy, alerty

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule chciałabym Ci wyjaśnić, czym są alerty, a także przestawić po kolei, jakie dokładnie alerty możesz zobaczyć i czego one dotyczą.

Alerty - definicja

💡 Alerty to komunikaty, które poinformują Cię o błędach, które wystąpiły w danym okresie i mogą wpływać na rozliczenie pracowników.

Mają one na celu zwrócenie uwagi na potencjalne błędy i dzięki temu sukcesywne weryfikowanie przez managerów czasu pracy pracowników jeszcze przed ostatecznym rozliczeniem. 

Alerty znajdują się w dedykowanej dla nich kolumnie o nazwie Alerty zarówno w widoku grupowym, jak i szczegółowym.

  • W widoku grupowym w kolumnie Alerty zobaczysz ikonkę ⚠️, która wskazuje,

    że u danego pracownika pojawiły się błędy, które mogą wpływać na rozliczenie.

    W kółeczku alertu znajduje się cyfra informująca o  liczbie błędów, które wystąpiły

    u danego pracownika. 

Po najechaniu na alert zostanie zwrócony komunikat: W wybranym okresie u pracownika występują błędy mogące wpływać na rozliczenie. Przejdź do szczegółów, aby dowiedzieć się więcej.

  • W widoku szczegółowym w kolumnie Alerty zobaczysz już konkretne alerty w danych dniach. Po najechaniu na alert zostanie zwrócony komunikat, czego dokładnie dotyczą. (U pracownika w danym dniu może wystąpić więcej niż jeden alert).

Rodzaje i opis alertów

Aktualnie jest osiem rodzajów alertów. Każdy z alertów charakteryzuje się swoją spersonalizowaną ikonką i komunikatem informującym o jego znaczeniu. 

Nazwa alertu

Ikonka alertu

Komunikat alertu

Dwie lub więcej nachodzące na siebie obecności.

Pracownik ma dwie lub więcej nachodzących na siebie obecności w tym dniu.

Obecność i nieobecność nachodzące na siebie.

Pracownik ma obecności nieobecność nachodzące na siebie.

Obecność dłuższa niż lub równa 24h.

Pracownik ma dłuższą obecność w tym dniu.

Nieobecności utworzone, ale niezaakceptowane w tym okresie.

Pracownik ma niezaakceptowane nieobecności w tym dniu.

Przerwa dotykająca końca obecności.

Pracownik zarejestrował przerwę trwającą do końca jego obecności.

Obecność rozpoczęta, ale niezakończona.

Pracownik ma niezakończoną obecność

w tym dniu.

Logowanie GPS poza promieniem lokalizacji.

Pracownik zarejestrował obecność poza wyznaczonym obszarem.

Zatwierdzono czas pracy w nadgodzinach.

Pracownik ma zatwierdzony czas pracy w nadgodzinach.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, a zabiorę Cię do kolejnego artykułu dotyczącego Ewidencji czasu pracy, a dokładniej ustawień rozliczeń. 😊

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?