Wszystkie kolekcje
Kadromierz Akademia
Kadromierz Akademia: Ewidencja godzin pracowników
Kadromierz Akademia: Ewidencja godzin pracowników

Odcinek 5 z 5

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym ostatnim odcinku akademii dowiesz się, jak wszystkie do tej pory zebrane dane (grafiki, czas pracy, urlopy, zwolnienia chorobowe) można wyświetlić i eksportować w dogodnej dla Ciebie formie.

Gdzie mogę wyświetlić raporty i zestawienia?

Opcje rozliczeń dostępne są w sekcjach Ewidencja czasu pracy oraz Eksporty.


Ewidencja czasu pracy

W tej sekcji wyświetlisz sumaryczne zestawienie czasu pracy pracowników z danego okresu, jak i szczegółowe podsumowanie i ewidencję godzin dla pojedynczego wybranego pracownika.

Eksporty


W zakładce tej widoczne są wszystkie dostępne eksporty w naszym systemie. Z bocznego menu możesz wybrać kategorię lub format eksportu.

Zbiorcze zestawienie dla całego zespołu


Po przejściu do zakładki Ewidencja czasu pracy należy wybrać: Okres, Stanowiska, Lokalizacje oraz Warunki zatrudnienia.

Kliknij WYŚWIETL, aby zaczytać dane dla wybranych parametrów.

Po wczytaniu danych zobaczysz podsumowanie dla danych pracowników, ale także łączne zestawienie godzin, nieobecności, nadgodzin dobowych i wynagrodzenia.


Gdy widzisz komunikat "Brak wyników do wyświetlenia":

Gdy w panelu widzisz już poprawne dane, możesz je eksportować do pliku.
W tym celu kliknij Opcje >>> Eksportuj:

Po wybraniu np. pliku "Szczegółowy raport czasu pracy", możesz w kolejnym kroku wybrać wybrać kolumny, które mają być zawarte w raporcie.

Poniżej przykładowy raport, który zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich poszczególnych zmian i obecności z wybranego okresu:

Ewidencja godzin dla pojedynczego pracownika


Aby wyświetlić raport szczegółowy, przejdź do zakładki Ewidencja czasu pracy, a następnie kliknij wiersz pracownika, którego dane chcesz wyświetlić. Po najechaniu na daną pozycję wiersz podświetli się na pomarańczowo.

Aby wrócić z do widoku grupowego, kliknij Wróć do widoku grupowego.

Za pomocą górnego paska nawigacji możesz wybrać okres, lokalizację, a także zmienić pracownika, dla którego chcesz wyświetlić szczegółowy raport.

Po każdej dokonanej zmianie, któregoś z parametrów górnego paska nawigacji, należy kliknąć Wczytaj dane, aby wyświetlić zaktualizowane dane.

Opcja Wczytaj dane jest dostępna w dwóch miejscach, tak jak jest to widoczne na poniższej ilustracji.

Za pomocą ikonki Kolumny, możesz włączyć/wyłączyć widoczność dodatkowych kolumn.

Gdy widzisz komunikat "Brak wyników do wyświetlenia":

Gdy w panelu widzisz już poprawne dane, możesz je eksportować do pliku.
W tym celu kliknij Opcje >> Eksportuj:

Po wybraniu np. "Karta ewidencji czasu pracy", możesz w kolejnym kroku wybrać dane/kolumny, które mają się pliku pojawić.

Dostępne są tam dodatkowo kolumny "Miejsce na podpisy".

Możesz je zaznaczyć, aby wygenerować zestawienie z miejscami na podpisy, co jest wymagane w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Wygenerowany plik będzie zawierał wszystkie wybrane przez Ciebie dane/kolumny:


Sposób interpretacji wyświetlanych danych

Wyświetlane w powyżej opisanych sekcjach możesz też interpretować na różne sposoby.

Aby zmienić sposób interpretacji danych, kliknij Opcje >> Ustawienia czasu pracy:

Tam znajdziesz szereg różnych opcji, które pozwolą Ci ustawić:

  • Rozliczenie na podstawie samego grafiku lub na podstawie obecności

  • Zaokrąglenie czasu pracy

  • Format godzinowy

  • Niestandardowe przedziały godzin nocnych

  • Interpretacje przerw pracowników

  • Tolerancje wyjścia po czasie/przyjścia przed czasem

Aby dowiedzieć się szczegółów na temat działania wymienionych powyżej opcji, ​KLIKNIJ TUTAJ, aby przejść do poświęconego im artykułu .

Eksport danych do systemów kadrowo-płacowych (Optima, Sage, R2Płatnik, Comarch)

W Kadromierzu możesz bardzo łatwo eksportować dane do pliku i importować je w Twoim systemie kadrowo-płacowym.


Aby użyć tej opcji, koniecznie uzupełnij "Kody referencyjne" w oknie edycji profilu pracownika. Te kody odpowiadają ID pracowników wprowadzonych w Twoim systemie kadro-płacowym

Gdy masz pewność, że kody są uzupełnione, przejdź do sekcji Eksporty, a następnie kliknij Kategorie eksportów >> Systemy kadrowo-płacowe i wybierz interesujący Cię format, zgodny z używanym przez Ciebie systemem.


Udało Ci się przejść przez wszystkie części akademii. Nabyta przez Ciebie wiedza pomoże Ci w rozpocząć korzystanie z naszej platformy.

Gdyby jednak dalej byłoby coś niejasne lub potrzebujesz wsparcia, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia poprzez wbudowany w platformie czat:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?