Cześć,
uważam tę lekcję za bardzo ważną, ponieważ dotyczy ona rozliczania czasu pracy pracowników. Przeczytaj, jak możesz ustalić preferencje rozliczania oraz jak generować listy obecności i rachunki dla umowy zlecenie. Dowiesz się również jak zautomatyzować ten proces w Twojej firmie. W tej lekcji przejdziemy przez zakładki Karta Pracownika oraz Wypłaty.

Preferencje rozliczenia czasu pracy

System Kadromierz posiada wiele możliwości rozliczania pracowników. Gdy podczas rejestracji wejść/wyjść widoczne są niepełne godziny na liście obecności lub zdarzają się sytuacje, w których pracownicy przychodzą wcześniej, żeby się przygotować do pracy. W Kadromierzu pracodawca może dostosować preferencje liczenia godzin do reguł funkcjonujących w swojej firmie. 

Dostęp do Ustawień jest zarówno w zakładce Karta Pracownika oraz Wypłaty.

Poniżej znajdziesz omówienie poszczególnych ustawień:

Rozliczenie:

 • Czas pracy - liczone są godziny wejścia/wyjścia pracowników.

 • Czas pracy bez wczesnego przyjścia - liczone są godziny wejścia/wyjścia pracowników nie uwzględniając przyjścia przed planowaną godziną rozpoczęcia zmiany.

 • Grafik pracy - liczone są godziny według harmonogramu.

Zaokrąglenie czasu pracy:

 • ustawienie ogólnego formatu zaokrąglania wyliczonych godzin pracy.

Format czasu:

 • Dziesiętny - wyświetlane godziny, są w formacie dziesiętnym. Przykład: 1 h 30 min pokazywane jest jako 1,5 h.

 • Godzinowy - wyliczone godziny, są przedstawiane w formacie godzinowo minutowym 1 h 30 min.

Godziny nocne: 

 • Ustawienia przedziału godzin nocnych obowiązujących w Twoje firmie.

 • Czas przepracowany w tym przedziale będzie wyszczególniony w kolumnie "Godziny nocne".

 • Przykład: "Suma godzin" = 15 h; "Godziny nocne" = 2h 30 min; Czyli w danym okresie pracownik przepracował 15 godzin w tym 2 godziny i 30 minut było Godzinami nocnymi.

Przerwy:
Ustawienia związane z rozliczaniem przerw w pracy.

 • Nie - przerwy nie są rozliczane.

 • Tak - na suwaku "tolerancja" ustawiamy jaki czas przerwy jest wliczony do wypłaty. Czas spędzony przez pracownika po wyżej "tolerancji" nie będzie liczony do sumy przepracowanych godzin.

 • Stały czas - suwakiem "czas przerwy"  ustawiamy ile minut przerwy jest każdorazowo odliczane od dniówki.

Czas pracy Od Do - Zaokrąglanie:

 • W Kadromierzu możliwe jest zastosowanie oddzielnych reguł zaokrąglania dla czasu wejścia (Od) oraz wyjścia (Do).

 • Wybierz najbardziej odpowiadającą dla Ciebie konfigurację.

Tolerancja wczesnych przyjść oraz późniejszych wyjść:

W tym miejscu dobry będzie przykład:

Pracownik miał zaplanowaną zmianę w godzinach 9:00-17:00, a przyszedł do pracy o godzinie 7:30. W firmie pracownicy mają 45 minut na przebranie się i przygotowani do pracy. Jeżeli pracownik przyjdzie wcześniej niż 45 minut, oznacza to, że został wcześniej wezwany do pracy.

Jeżeli tolerancja wczesnego przyjścia zostanie ustawiona na 45 minut, to dopiero jeśli pracownik przyjdzie wcześniej niż 45 min przed zaplanowaną godziną w grafiku,  jego czas zostanie policzony. W innym wypadku czas rozpoczęcia zmiany zostanie wyrównany do godziny z harmonogramu. W naszym przykładzie do  godziny 09:00. 

Karta Pracownika

W tej zakładce widoczna jest szczegółowa ewidencja dla wybranego pracownika.

Zapamiętaj:

 • W kolumnie Godziny Pracy widnieją godziny brane  do rozliczenia. Są wynikiem Ustawień rozliczenia (np. zaokrąglania), zarejestrowanych godzin wejścia/wyjścia oraz godzin z harmonogramu.

 • Wykorzystaj pole Bonus, aby wpisać zaliczkę lub premie pracownika. Zaliczki i premie będą widniały w końcowym rozliczeniu pracownika.

Wypłaty

W zakładce Wypłaty widzisz wszystkich pracowników z wybranych lokalizacji.

Zapamiętaj:

 • Naciśnij na dowolny wiersz pracownika, aby zobaczyć jego szczegółową ewidencję.

 • Jeżeli chcesz wybrać własny zakres dat, dla których zostanie zwrócona ewidencja godzin, wybierz w polu Okres: Własny, a następnie kliknij słowo Kalendarz i zaznacz interesujący Cię okres.

Eksport i wydruk ewidencji:

Wyświetlone dane możesz eksportować do następujących formatów:

 • CSV

 • XLS

 • PDF

 • XML (Enova)

 • XLS (Comarch)

Zapamiętaj:

 • W zakładce Wypłaty zaznacz wybranych pracowników, dla których chcesz pobrać listę obecności, a następnie kliknij export.

 • Przy eksporcie do formatu .PDF możesz wybrać odpowiednie kolumny, które będą widoczne w wydruku.

 • Zaznacz “Dni Wolne”, jeśli chcesz, aby w wydruku zostały uwzględnione wszystkie dni z wybranego okresu. (Możliwe tylko przy eksporcie do formatu .PDF).

Pamiętaj o Centrum Pomocy oraz o komunikatorze wbudowanym w Kadromierz, jeżeli potrzebujesz wskazówek.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?