Akceptowanie wczesnego przyjścia

Pracownik przyszedł do pracy wcześniej, niż miał zaplanowaną zmianę i chcemy wyjątkowo wczesne przyjście zaakceptować jako dodatkowe godziny pracy, tak by prawidłowo trafiły do rozliczenia.

Zaznaczamy na liście odpowiednią osobę.

Klikamy Zatwierdź nadgodziny.

Zaznaczamy godzinę wejścia i zatwierdzamy.

W wyniku zatwierdzenia pasek wczesnego wejścia zmieni kolor na zielony.

W rozliczeniu pomimo ustawienia Rozliczenie: Czas pracy bez wcześniejszego przyjścia godzina ta zostanie dodana do czasu pracy.

Akceptowanie późnego wyjścia

Pracownik wyszedł po czasie i chcemy zaliczyć mu bezwarunkowo ten czas jako wpracowana nadgodzina z dodatkiem.

Zaznaczamy na liście odpowiednią osobę.

Klikamy Zatwierdź nadgodziny.

Zaznaczamy godzinę wyjścia i zatwierdzamy.

Na pasku obecności dodatkowy czas zmieni się na kolor zielony.

W karcie pracownika oraz wypłatach niezaleznie od ustawień rozliczeń, czas ten zostanie bezwarunkowo dodany do czasu pracy. 

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?