Wszystkie kolekcje
Manager
Moduł rejestracji czasu pracy
FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji czasu pracy
FAQ - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji czasu pracy

Rejestracja czasu pracy - pytania i odpowiedzi

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Miło mi Cię powitać w jednej z serii artykułów FAQ, które jest pewnego rodzaju podsumowaniem danej sekcji. W artykułach tych umieściłam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące danej kategorii np. Grafik pracy, Lista obecności, Rejestracja czasu pracy itd.

W tym artykule odpowiem na najczęstsze pytania dotyczące modułu rejestracji

czasu pracy.

➡️ Dodaliśmy w Kadromierzu nowego pracownik i jak się loguje, otrzymuje komunikat: Błędny PIN. Co zrobić? ⬅️

Po dodaniu profilu pracownika należy pamiętać, aby odświeżyć dane w aplikacji Kadromierz RCP, aby zaktualizować zmiany.

Aby odświeżyć dane kliknij w aplikacji mobilnej Kadromierz RCP ikonkę kółka zębatego ⚙️, a następnie kliknij opcję Odśwież dane i ustawienia.

➡️ Gdzie wygenerować kody QR? ⬅️

Aby wygenerować kody QR, przejdź do sekcji Moja firma >> Pracownicy, zaznacz wybranych pracowników i kliknij Zastosuj dla zaznaczonych >> Generuj kody QR.

Zaznacz odpowiednią opcję i kliknij EXPORT.

➡️ Po zainstalowaniu aplikacji Kadromierz RCP na urządzeniu mobilnym widzę jakiś kod. Gdzie go wpisać? ⬅️

Jest to kod, który jest potrzebny do zautoryzowania urządzenia, na którym chcesz rejestrować obecność.

Aby dodać urządzenie, przejdź do sekcji Moja firma >> Urządzenia

i kliknij Dodaj urządzenie.

Wprowadź nazwę urządzenia, kod, który widzisz w aplikacji na swoim urządzeniu

i przypisz odpowiednie lokalizacje.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, jeśli chcesz zapoznać się z całym artykułem dotyczącym autoryzacji urządzenia.

➡️ Czy można rejestrować przerwy? ⬅️

Tak. Opcja ta nie jest domyślnie włączona i trzeba ją aktywować, aby umożliwić pracownikom rejestrację przerw.

Aby włączyć opcję rejestracji przerw w pracy, przejdź do zakładki

Ustawienia >> Ustawienia lokalizacji.

Pamiętaj: Opcję tę aktywuje się osobno dla każdej lokalizacji. Wybór lokalizacji jest widoczny jako pierwsza opcja w tej sekcji.

Następnie przejdź do sekcji Ustawienia rejestracji czasu pracy i włącz podaną opcję.

Pamiętaj: Po aktywowaniu tej opcji, zjedź na dół strony i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany dla wybranej lokalizacji.

Kliknij Zapisz i zastosuj dla wszystkich lokalizacji, jeśli chcesz aktywować tę opcję we wszystkich lokalizacjach.

➡️ Czy pracownik może zarejestrować swoją obecność, jeśli nie ma zaplanowanej zmiany w grafiku pracy? ⬅️

Tak. Pracownik może zarejestrować swoją obecność, jeśli nie posiada zmiany

w grafiku pracy. Wówczas taka obecność w liście obecności będzie oznaczona kolorem pomarańczowym.

➡️ Dlaczego pracownik w aplikacji RCP w przeglądarce nie widzi swojej lokalizacji mimo, że jest do niej przypisany? ⬅️

Rejestrowanie obecności za pomocą aplikacji RCP w przeglądarce różni się tym, że w aplikacji musi się najpierw zalogować administrator konta lub manager, aby móc udostępnić pracownikom lokalizacje, aby mogli zarejestrować swoją obecność.

Najprawdopodobniej w aplikacji RCP w przeglądarce jest aktualnie zalogowany manager, który nie jest przypisany do tej lokalizacji i dlatego pracowni nie widzi tej lokalizacji.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedź się więcej szczegółów dotyczących rejestracji obecności za pomocą aplikacji RCP w przeglądarce.

➡️ Czy jeśli chcemy rejestrować obecność na komputerze, musimy instalować aplikację? ⬅️

Nie. W przypadku rejestracji obecności za pomocą aplikacji Kadromierz RCP

w przeglądarce nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji.

Wystarczy zalogować się na stronie: https://rcp.kadromierz.pl/auth/login.

👉 KLIKNIJ TUTAJ 👈, aby dowiedź się więcej szczegółów dotyczących rejestracji obecności za pomocą aplikacji RCP w przeglądarce.

➡️ Czy pracownik może rozpocząć obecność na urządzenia A i zakończyć ją na urządzeniu B? ⬅️

To zależy od tego, czy urządzenie B jest przypisane do tej samej lokalizacji co urządzenie A.

✅ Jeśli urządzenie B jest przypisane również do tej samej lokalizacji, w której pracownik rozpoczął swoją obecność na urządzenie A, to będzie mógł zakończyć na tym urządzeniu zmianę.

❌ Jeśli urządzenie B nie jest przypisane do tej samej lokalizacji, w której pracownik rozpoczął swoją obecność na urządzenie A, to pracownik nie będzie mógł zakończyć na tym urządzeniu obecności.

➡️ Czy jeśli pracownik ma poranną zmianę w lokalizacji A, a popołudniową zmianę w lokalizacji B, to czy musi w każdej z tych lokalizacji osobno rejestrować obecność? ⬅️

Tak. W każdej z tych lokalizacji należy zarejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy, aby obie zmiany mogły zostać poprawnie rozliczone.


Kliknij przycisk poniżej 👇, a zabiorę Cię do kolejnej serii FAQ, tym razem dotyczącej listy obecności. 😊

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?