W tym miejscu uzupełnij dane swoich pracowników. Po zalogowaniu do systemu będą mogli online: sprawdzać swój grafik,  informować Cię o swojej dostępności czy chęci wymiany swojej zmiany.
Każdy z pracowników musi mieć przypisane co najmniej jedno stanowisko i lokalizację, jeżeli potrzebujesz możesz przypisać pracownikowi więcej stanowisk i lokalizacji.

  • Aby dodać pozycję Pracownik kliknij w przycisk "Dodaj pracownika".

  • Obowiązkowo wypełnij pola Imię, Nazwisko, Stanowisko, Lokalizacja.

  • Zaznacz w polu Manager "TAK", jeśli chcesz, aby pracownik miał dostęp do konta managerskiego. Manager może zarządzać tylko lokalizacjami, do których jest przypisany.

  • Po wybraniu stanowiska dla danego pracownika zostanie wczytana domyślna stawka godzinowa, jeśli została zdefiniowana. Aby nadać pracownikowi indywidualną stawkę edytuj pole obok nazwy stanowiska.

  • E-mail jest jednocześnie loginem pracownika. Na ten adres zostanie wysłane zaproszenie do platformy.

  • Numer telefonu jest niezbędny jeżeli chcesz przesyłać pracownikom notyfikacje SMS.

Porady:

  • Możesz edytować PIN do rejestracji wejść/wyjść pracownika. (dla wygody pracownika ustaw taki sam PIN jak w innym systemie, z którego korzystasz np. POS)

Zobacz też:
Moja firma - zaproszenie pracownika.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?