Zarządzanie profilami pracowników

Po zalogowaniu się w aplikacji w przeglądarce (pod adresem app.kadromierz.pl), przejdź do sekcji "Moja firma" -> "Pracownicy".


Aby dodać profil Pracownika, kliknij "Dodaj pracownika".


W sekcji "Podstawowe" wpisz Imię, Nazwisko oraz przypisz odpowiednią Rolę użytkownikowi ( "Pracownik" lub "Manager" ).

Możesz utworzyć dodatkowe "Role" pracowników, co pozwoli Ci na ograniczenie dostępów do poszczególnych opcji oraz na stworzenie hierarchii użytkowników.


Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji "Ról",
KLIKNIJ TUTAJ, aby wyświetlić artykuł na ten temat.


Pole "E-mail" nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli samodzielnie logować się do platformy i mieć możliwość sprawdzania grafików, czy deklarowania swoich dyspozycyjności lub urlopów, należy to pole uzupełnić, a następnie wysłać im zaproszenie do platformy.

KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się, jak wysłać zaproszenie do pracowników.

Uwaga! Jeśli podczas uzupełniania e-maila pojawia Ci się komunikat: "Podany adres e-mail został już użyty", napisz do nas na czacie z prośbą o "uwolnienie" e-maila.

Stanowiska i lokalizacje


W sekcji "Stanowiska i lokalizacje" przypisz pracownikowi Stanowisko oraz Lokalizacje. Pamiętaj, że jeden pracownik może być przypisany do wielu stanowisk, a także lokalizacji.


Uwaga! Jeśli nie przypiszesz pracownikowi żadnej lokalizacji oraz stanowiska, pracownik nie będzie widoczny wówczas w sekcji "Grafik pracy", a także w pozostałych zakładkach.

Warunki zatrudnienia

W sekcji "Warunki zatrudnienia" wybierz szablon warunków zatrudnienia,

a następnie (jeśli jest taka potrzeba) dostosuj poszczególne wartości w polach.

Te dane są istotne w kontekście planowania grafiku pracy, gdyż na tej podstawie będzie sprawdzana zgodność grafiku z kodeksem pracy.

Dodatkowe

W tej zakładce możesz edytować dodatkowe informacje w profilu pracownika

  • Telefon - pole nieobowiązkowe, przydatne, gdy chcemy wyświetlić numer telefonu pracownika tworząc raporty

  • PIN - nadawany jest pracownikowi automatycznie i jest jedną z metod rejestracji obecności użytkownika w aplikacji RCP (dla wygody pracownika ustaw taki sam PIN jak w innym systemie, z którego korzystasz np. POS)

  • Kod referencyjny - pole nieobowiązkowe, przydatne jeśli korzystasz z systemu kadrowo-płacowego i chcesz zintegrować ze sobą konta

  • Alias - pole nieobowiązkowe, przydatne przy generowaniu raportów

  • Kod NFC - uzupełnij jeśli chcesz rejestrować obecność za pomocą kart NFC i chcesz zidentyfikować pracownika w module rejestracji obecności

Limity urlopów

W sekcji "Limity urlopów" możesz ustalić dla pracownika limity czasowe poszczególnych typów urlopów.

Dzięki temu system poinformuję Cię, gdy dany pracownik przekroczy zadeklarowany limit urlopowy, zwracając komunikat:
"Wykorzystałeś już cały limit dostępnych nieobecności".

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do przeczytania poniższych artykułów:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?