WERSJA 1.15.7 (14.04.2021)

 • 💅 Aktualizacja stylistyki "modali" (okien, pojawiających się np. przy edycji ustawień profilu pracownika)
 • 🌟 Dodanie opcji tworzenia i zapisywania "szablonu elastycznego" do automatycznego planowania grafiku
 • 🌟 Dodanie reguły "minimalny czas trwania zmiany" przy generowaniu grafiku na bazie "szablonu elastycznego"
 • 🌟 Dodanie opcji tworzenia prognozowanego grafiku na bazie szablonu elastycznego
 • 💅 Aktualizacja palety kolorów dla "Stanowisk" i "Lokalizacji"

WERSJA 1.15.4 (15.02.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 💅 Dodanie statystyk zaplanowanych zmian do okna dodawania zmiany
 • 🌟 Teraz możesz zobaczyć przedział godzinowy, które spowodował powstanie nadgodzin najeżdzając myszką na kolumnę nadgodzin w Karta Pracownika
 • ⚙️ Ukrycie dla roli Manager zakładki Opcje w Ustawieniach
 • ⚙️ Dodanie informacji o Urlopach w eksporcie XLS w zakładce Eksporty
 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do widoku Urlopy i delegacje
 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do sekcji Wnioski w widoku Urlopy i delegacje
 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do sekcji Limity w widoku Urlopy i delegacje

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawione przekierowanie do Open Street Maps w widoku Lista obecności
 • 🐛 fix: Poprawione publikowanie zmiany po kliknięciu w "obecność bez zmiany" w widoku Lista obecności

WERSJA 1.15.3 (08.02.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 💅 Dodanie statystyk zaplanowanych zmian do okna dodawania zmiany
 • 💅 W tabeli z limitami urlopowymi, ujemne limity są zaznaczane na czerwono
 • 💅 Dodanie ostrzeżenia w widoku "Wypłaty" i Karta pracownika" jeśli występuje obecności pracownika w czasie urlopu
 • 💅 Wnioski urlopowe mają teraz różne kolory w zależności o ich statusu
 • 💅 Poprawa design'u opcji odbioru nadgodzin dostosowana do obsługi wniosków urlopów
 • ⚙️ Dodanie opcji liczenia godzin do urlopu tylko w dniach kiedy występują zmiany
 • ⚙️ Dodanie możliwości filtrowania usuniętych typów urlopów w widoku limitów
 • ⚙️ Dodanie możliwości edytowania limitów urlopowych dla systemowych/domyślnych warunków zatrudnienia
 • ⚙️ Dodanie nowej opcji - "Elastyczny czas pracy", ustawianej w "Warunkach zatrudnienia" pracownika
 • ⚙️ Blokada edycji usuwania typu urlopu - "Urlop wypoczynkowy"


Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Eksport pliku z sekcji "Wypłaty" - poprawa błędu gdzie eksporty generowały niepoprawne kolumny
 • 🐛 fix: Naprawa błędu, powodującego zmianę koloru "otwartej zmiany" przy przenoszeniu jej do konkretnego pracownika
 • 🐛 fix: Naprawa błędu, gdzie kalendarz wyświetlał się dla niektórych użytkowników poza widocznych obszarem
 • 🐛 fix: Szereg poprawek dotyczących generowania danych w eksportowanych plikach, zawierających urlopy
 • 🐛 fix: Naprawa błędu powodującego brak godzin "od/do" przy eksporcie pliku "XLS Comarch" z sekcji "Wypłaty"
 • 🐛 fix: Poprawa wyświetlania paska przewijania w sekcji "Wypłaty" dla dużych list pracowników (100+)
 • 🐛 fix: Poprawa błędu, powodującego możliwość przypisania większej ilości pracowników niż było ustalone dla "otwartych zmian"
 • 🐛 fix: Poprawa błędu powodującego nie wyświetlanie nazwiska użytkownika akceptującego wniosek urlopowy, gdy akceptujący jest administratorem kontaWERSJA 1.15.1 (20.01.2021)

 • ⚙️ Dodanie do panelu Roli opcji wglądu w zakładkę "Typy urlopów"
 • ⚙️ Dodanie do panelu Roli opcji wglądu do widoku “Urlopy i delegacje”


HOTFIX 1.15.2

 • 🐛 Naprawa błędu, powodującego wyświetlanie godzin "od/do" dla dostępności
 • 🐛 Naprawa błędy powodującego przestawianie kolumn w eksportowanym pliku z sekcji "Wypłaty"

WERSJA 1.15.0 (19.01.2021)

 • 🎉 Dodano nowy moduł - "Urlopy i delegacje".
  Moduł pozwala na obsługę wniosków urlopowych pracowników.

  KLIKNIJ TUTAJ, aby znaleźć szczegółowe informacje na temat obsługi
  wspomnianego modułu.
 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Dodaj zmianę
 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Dodaj pracownika
 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Warunki zatrudnienia

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?