Wszystkie kolekcje
Aktualizacje i nowości
Historia aktualizacji WebApp (app.kadromierz.pl)
Historia aktualizacji WebApp (app.kadromierz.pl)
Tu znajdziesz listę wszystkich aktualizacji i poprawek w platformie Kadromierz w przeglądarce
M
Napisane przez Monika Błoch
Zaktualizowano ponad tydzień temu

WERSJA 1.26.4 (15.05.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie obsługi zapamiętywania wybranych opcji w modalach generowania eksportów.

 • 🌟 Dodanie oznaczenia zmian z innych lokalizacji i legendę w eksporcie PDF generowanym w widoku Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z tabelą budżet w widoku Grafik pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z niepoprawnym formatem czasu przerwy w widoku Lista obecności.

WERSJA 1.26.3 (19.04.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie opcji wysłania zaproszenia do pracownika przy wprowadzeniu go do systemu.

 • ⚙️ Zablokowano możliwość dodawania zmian poza okresem zatrudnienia pracownika w widoku Grafiku.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z wymianą zmiany w widoku Grafiku.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędnej numeracji modali generowania eksportów w widoku Eksporty.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z wylogowywaniem z konta, na którym usunięte są wszystkie stanowiska lub lokalizacje.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędnego wyświetlania bilansu godzin przy ustawieniu przynajmniej 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędnego wyświetlania obecności niezakończonej w Karcie pracownika.

WERSJA 1.26.2 (30.03.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Dodanie możliwości filtrowania stanowisk w wierszach Otwarte zmiany i Wymiana zmiany w Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów w widoku Listy obecności.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów w widoku Grafik pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z wylogowywaniem użytkowników.


WERSJA 1.26.1 (09.03.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie modala umożliwiającego wprowadzanie wielu pracowników do systemu Kadromierz z poziomu widoku Moja firma / Pracownicy.

 • ⚙️ Wdrożenie drobnych zmian w zakładce Lista obecności.

 • ⚙️ Wprowadzenie zmiany widoku sumy notyfikacji na koncie użytkownika.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z wylogowywaniem użytkowników z niektórych widoków aplikacji.

WERSJA 1.25.6 (23.02.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie możliwości szybszego wprowadzania zmian z poziomu modalu dodawania zmian w Grafiku pracy.

 • ⚙️ Wprowadzenie zmian w modalu dodawania urządzeń pozwalających na rejestrację czasu pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z targetami budżetu w widoku Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z widokiem dostępności w Grafiku pracy.


WERSJA 1.25.5 (09.02.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Wprowadzenie modyfikacji opcji w Widoku wniosków dostępnych z poziomu zakładki Urlopy i delegacje.

 • ⚙️ Wprowadzenie modyfikacji opcji Przypisz automatycznie otwarte zmiany w widoku Grafiku pracy.

 • 💅 Wprowadzenie zmian wizualnych w tabeli budżet w widoku Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z brakiem wyświetleniem bilansu godzin w widoku Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie wyświetlania błędnej liczby zaplanowanego personelu na wykresie w Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie opcji dodawania prognozowanego grafiku na bazie szablonu elastycznego.

WERSJA 1.25.4 (24.01.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Umożliwienie użytkownikom rejestracji kont i logowania za pomocą konta Google.

 • 🌟 Dodanie opcji zamiany zmian pracownikom poprzez drag&drop w Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z datami w kalendarzu urlopów.

WERSJA 1.25.3 (12.01.2023)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Uporządkowanie wyświetlanych opcji dostępnych przy automatycznym generowaniu grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z Grafikiem Pracy.

WERSJA 1.25.2 (21.12.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie do widoku Listy obecności możliwości wprowadzania obecności pracownikom, którzy nie mają zmiany w danym dniu.

 • 💅 Wprowadzenie modyfikacji wizualnych w Grafiku pracy na koncie Pracownika.

 • ⚙️ Wprowadzenie zmiany dotyczącej generowania grafiku w tle, która pozwala na pracę z grafikiem pracy w innych lokalizacjach.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z targetami budżetu.

WERSJA 1.25.1 (15.12.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej funkcjonalności - Data zatrudnienia i Data zwolnienia, która pozwoli na poprawne obliczenia normy w pierwszym i ostatnim miesiącu pracy dla pracownika. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu sekcji Moja firma, w zakładce Pracownicy i będzie włączona na prośbę klienta.

 • ⚙️ Wprowadzenie modyfikacji wizualnych w Grafiku pracy na koncie Pracownika.

WERSJA 1.25.0 (08.12.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej funkcjonalności - Metryki budżetu w widoku Grafiku pracy. Dzięki niej możemy porównać zaplanowane godziny pracy w grafiku z metrykami w innych systemach. Metryki budżetu będą włączone na prośbę klienta.

 • ⚙️ Dodanie możliwości powtarzania wydarzeń i notatek w wybranym okresie, w widoku Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z wprowadzaniem adresu miejscowości bez ulic.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z liczbą nowych wiadomości na czacie.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu dotyczącego błędnej daty na wydruku wniosku urlopowego.

WERSJA 1.24.1 (23.11.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej roli "Możliwość edycji obecności osób z wyższą lub równą rangą" dostępnej z poziomu sekcji Moja firma w zakładce Role. Przy włączonej tej opcji manager z rolą o niższej randze będzie mógł edytować obecności managera z rolą o wyższej randze.

 • 🌟 W Grafiku pracy generując grafik wg szablonu podstawowego została dodana możliwość wyboru stanowisk, dla których będzie generowany grafik.

 • 💅 Poprawienie widoku kafelków dostępności w zdefiniowanych godzinach w widoku jednodniowym Grafiku pracy, w widoku dostępności.

 • 💅 Poprawienie wyglądu modala edycji zmiany w widoku Grafiku pracy.

 • ⚙️ Przywrócenie możliwości usuwania urlopów w zakładce Typy urlopów w sekcji Moja firma.

 • ⚙️ Zablokowanie trybu klawiatury w widoku Grafiku pracy w widoku dostępności.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu przy usunięciu roli bez wskazania roli zastępczej. Od teraz wymagamy, by użytkownik podał rolę zastępczą.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu dotyczącego edytowania roli pracownika o wyższej randze przez pracownika z rolą o niższej randze.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z przypisywaniem zmian z wiersza Otwarte zmiany w widoku Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z anulowaniem wniosku urlopowego przez pracownika i poprawnym wykonaniem ekportu grafiku pracy do pliku XLS przez managera.

WERSJA 1.24.0 (26.10.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej wersji czatu.

 • ⚙️ Zablokowanie możliwości dodania szablonów o tej samej nazwie w widoku Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie widoku dostępności.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z importem pracowników.

 • 🐛 fix: Poprawienie sortowania wierszy w zakładkach sekcji Moja firma.

WERSJA 1.23.0 (29.09.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie prognozy pogody do widoku Grafiku pracy.

 • 🌟 Dodanie autopodpowiedzi adresu lokalizacji w Moja firma w zakładce Lokalizacje.

 • ⚙️ Zmienienie formatu notatek i wydarzeń podczas wybrania jednej lokalizacji w widoku Grafiku pracy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z usuwaniem nieopublikowanych zmian.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego w generowanym eksporcie XLS z Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie zatwierdzania nadgodzin przy wpisanych bonusach.

WERSJA 1.22.5 (15.09.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowego widoku zakładki Eksporty, który zawiera opisy wszystkich eksportów oraz historię generowanych eksportów na koncie.

 • ⚙️ W widoku Grafiku pracy w celu optymalizacji rozkładu zmian zmieniono parametry przy generowaniu grafiku za pomocą szablonu podstawowego, a przy generowaniu grafiku z szablonu elastycznego zmieniono ustawienia domyślnych parametrów.

 • ⚙️ Dodanie ikonki odświeżania danych do widoku Grafiku pracy i Listy obecności.

 • ⚙️ Dodanie wykresu liczby pracowników do widoku Grafiku pracy dla jednego dnia.

 • ⚙️ Dodanie informacji o czasie trwania urlopu w szczegółach urlopu, w kalendarzu dostępnym z poziomu zakładki Urlopy i delegacje.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie ustawienia wiersza Wymiana zmiany w widoku Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z usuwaniem lokalizacji i stanowisk w zakładce Moja firma.

WERSJA 1.22.4 (25.08.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowej funkcjonalności - rocznego kalendarza nieobecności, w którym możesz zobaczyć szczegóły danej nieobecności. Kalendarz jest dostępny z poziomu widoku Urlopy i delegacje.

 • 🌟 Dodanie dwóch nowych opcji definiowania targetów budżetu w widoku Grafiku pracy. Od tej wersji targety budżetu możesz bezpośrednio uzupełnić ręcznie w systemie lub obliczyć je na postawie metryki %COL i SPMH.

 • 💅 Dodanie czytelnych grafik informacyjnych dotyczących statusu płatności m. in. o upłynięciu terminu płatności, zablokowanym koncie, a także opłaconej fakturze.

 • ⚙️ Wprowadzenie obsługi drag and drop w widoku Dostępności.

 • ⚙️ Dodanie widoku liczby godzin zaplanowanych w Grafiku pracy dla kont pracowników.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie treści komunikatów, które wyświetlają się przy pobieraniu szablonów plików Excel oraz przy imporcie tych plików z danymi do systemu.

 • 🐛 fix: Poprawienie filtrowania zawartości wierszy po nazwie w zakładce Moja firma.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu dotyczącego obliczania czasu trwania urlopu.

WERSJA 1.22.3 (09.08.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie informacji o warunku zatrudnienia pracownika i związanych z nim parametrów w widoku Grafiku pracy. Od teraz nie musisz sprawdzać tych informacji przechodząc do modalu pracownika w Moja firma.

 • 💅 Przeniesienie opcji filtrowania widoku pracowników w Grafiku pracy w oddzielne miejsce nad tabelą.

 • ⚙️ Wprowadzenie modyfikacji wyświetlania pracowników w zależności od włączonych opcji w Grafiku pracy.

 • ⚙️ Dodanie podstawowych typów dostępności do widoku Typów dostępności w sekcji Moja firma.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z edycją pracownika dla użytkownika, który nie posiada uprawnienia do edycji.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z targetem budżetu w Grafiku pracy.

WERSJA 1.22.2 (18.07.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie opcji Edycja danych w sekcji "Budżet", dzięki której możesz zaplanować sprzedaż oraz efektywność pracowników w tabeli budżet. Opcja edycji dostępna jest z poziomu zakładki Role.

 • 🌟 Dodanie opcji ustalenia targetu dla budżetu godzinowego i budżetu kosztów w widoku Grafiku pracy dla wszystkich Freemium.

 • ⚙️ Wprowadzenie modyfikacji w generowanym pliku Excel z systemu Kadromierz do systemu Comarch, który możemy otrzymać z poziomu zakładki Eksporty.

 • ⚙️ Zmienienie sposobu liczenia czasu trwania nieobecności dla pracownika z brakiem tygodniowej normy w warunku zatrudnienia.

 • 💅 Nadanie nazwy “Sortowanie” dla filtra w Liście obecności.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z filtrami stanowisk w Grafiku pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z importem budżetu.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z działaniem prognozowanego grafiku.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z wykresem Sprzedaż na roboczogodzinę w zakładce Raporty.

WERSJA 1.22.1 (24.06.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie opcji ustalenia targetu dla budżetu godzinowego i budżetu kosztów w widoku Grafiku pracy. Teraz możesz szybko porównać, czy planując grafik nie przekroczysz narzuconego targetu dla danej lokalizacji.

 • 🌟 Dodanie nowego Eksportu “Raport dobowy sprzedaży”, w którym możesz porównać prognozowaną i wykonaną sprzedaż w danej lokalizacji.

 • 🌟 Dodanie do widoku Grafiku pracy opcji wczytania prognozowanego grafiku na podstawie utworzonego wcześniej szablonu elastycznego lub podstawowego.

WERSJA 1.21.3 (07.06.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie automatycznego układania grafiku, które umożliwia sprawiedliwy przydział zmian dla pracowników.

 • ⚙️ Umożliwienie wyeksportowania dostępności: Dostępny, Niedostępny, Dostępny w Godzinach do pliku PDF w widoku Grafiku Pracy.

 • ⚙️ Poprawienie funkcjonalności Importu Godzin Pracy dostępnej z poziomu Wypłat, od tej wersji błędy związane z importem pokazywane są w oknie aplikacji.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu powodującego niepoprawne obliczanie sumy przerw w widoku Listy Obecności.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z działaniem tabeli budżet.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów w widokach Grafik Pracy i Lista Obecności.

WERSJA 1.21.2 (16.05.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowego typu eksportu - Statystyki Czasu Pracy dostępnego z poziomu Eksporty. Można w nim sprawdzić Czas Pracy w odniesieniu do Lokalizacji, Stanowisk i Rodzajów Zatrudnienia.

 • 🌟 Od tej wersji można jeszcze szybciej rozdysponować otwarte zmiany, używając do tego nowej funkcji dostępnej w menu w widoku Grafiku Pracy - "Przypisz automatycznie otwarte zmiany".

 • 🌟 Możliwość włączenia/wyłączenia widoczności zmian z innych lokalizacji oraz włączenia/wyłączenia widoczności pracowników bez przypisanych zmian.

Moja firmaPoprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów w widoku Grafiku Pracy i Listy Obecności.

WERSJA 1.21.1 (05.05.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Nowa Funkcjonalność - Chat. Od tej wersji dostępny jest czat, dzięki któremu możesz komunikować się ze swoimi pracownikami jeszcze skuteczniej. Czat dostępny jest zarówno w wersji przez przeglądarkę, jak i z aplikacji mobilnej Kadromierz Pracownik.

 • 🌟 Dodanie nowego typu uprawnienia, blokującego dostęp do listy pracowników nieaktywnych.

 • 🌟 Dodanie możliwości tworzenia szablonu grafiku bazując na już istniejącym szablonie.

 • 💅 Poprawienie widoku Grafiku Pracy dla Pracowników korzystających z aplikacji poprzez przeglądarkę.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu w obliczaniu długości trwania urlopu liczonego na podstawie zmian dodawanego w dni wolne od pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu powodującego brak możliwości generowania grafiku pracy dla szablonu elastycznego

 • 🐛 fix: Poprawienie innych błędów w widoku Grafiku Pracy i Listy Obecności.

WERSJA 1.20.6 (22.04.2022)

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów powodujących niepoprawne skalowanie wykresu z liczbą pracowników w widoku Grafik Pracy.

WERSJA 1.20.5 (12.04.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 💅 Przebudowanie wyglądu eksportu PDF dostępnego z poziomu sekcji Eksporty.

 • ⚙️ Dodanie nowej kolumny "Data Utworzenia" w sekcji Moja Firma, w zakładce Pracownicy.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu w widoku Ustawień Lokalizacji dotyczący parametrów dł. i sz. geograficznej.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu powodującego brak widoczności akceptującego wniosek w widoku Urlopy i Delegacje.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów związanych z obsługą przerw w widoku Listy obecności.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu uniemożliwiającego usunięcie notatki z tabeli wydarzeń w widoku miesięcznym.

 • 🐛 fix: Poprawienie innych błędów w widoku Grafiku Pracy.

WERSJA 1.20.4 (31.03.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowego typu konta - Konto Freemium - umożliwiającego korzystanie w ograniczonym zakresie z aplikacji Kadromierz całkowicie za darmo.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędów w widoku Grafiku Pracy.

WERSJA 1.20.3 (15.03.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Wprowadzenie zmian dotyczących widoku Grafik Pracy, które są związane z Otwartymi Zmianami.

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu uniemożliwiającego zmianę hasła w panelu Ustawień w zakładce Twoje Dane.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu związanego z działaniem tabeli budżet w widoku Grafik Pracy.

 • 🐛 fix: Poprawienie błędu w Automatycznym planowaniu grafiku dla szablonów elastycznych, związanego z parametrem "Uwzględnij dotychczas zaplanowany grafik".

WERSJA 1.20.2 (22.02.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie nowego ekranu "on-boarding'owego" dla nowych kont. Nowi użytkownicy mają teraz znacznie łatwiejsze zadanie przy wstępnej konfiguracji konta!

WERSJA 1.20.1 (14.02.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie "Trybu szybkiej edycji" w sekcji "Grafik pracy". Teraz możesz nawigować, zaznaczać, przesuwać i kopiować zmiany za pomocą klawiatury.

 • 🌟 Dodanie szeregu opcji, pozwalających na korzystanie z tabeli grafiku jak z arkusza Excel !

 • 🌟 Zaktualizowanie sekcji edycji pracowników - teraz wszystkie opcje dostępne są pod jednym przyciskiem!

WERSJA 1.19.5 (14.01.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Dodanie opcji wprowadzenia bonusu z częścią dziesiętną (dotąd były możliwe tylko wartości całkowite)

 • 💅 Wartość bilansu godzin w Grafiku pracy wyświetlana jest teraz w formacie godzinowym (wcześniej w dziesiętnym)

 • ⚙️ Dodanie opcji "Eksportuj czas pracy" i "Eksportuj grafik pracy" z sekcji grafiku do systemu Enova. Spytaj nasz Dział Wsparcia, w jaki sposób to aktywować ;)

 • ⚙️ Dodanie szeregu poprawek dla modułu "Budżet" w sekcji Grafik pracy

WERSJA 1.19.4 (14.01.2022)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodanie przycisku "Zobacz listę obecności" w tabeli Podsumowanie lokalizacji

 • ⚙️ Dodanie szeregu poprawek dla modułu tworzenia nowego konta

 • ⚙️ Dodanie szeregu usprawnień dla modułu generowania grafiku

 • 💅 Dodanie szeregu poprawek wizualnych w sekcji grafik pracy

 • 🌟 Dodanie opcji wyświetlania "nieobecności", które nie są oznaczone jako "płatne" w sekcjach Karta pracownika i Wypłaty

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Naprawienie błędu, który blokował możliwość dodania notatki do dnia w Grafiku pracy

 • 🐛 fix: Naprawienie błędu powodującego nieprawidłowe działanie opcji blokowania edycji dostępności do określonej daty

 • 🐛 fix: Naprawienie błędu uniemożliwiającego edycje poszczególnych ustawień w sekcji "Ustawienia"


  WERSJA 1.19.3 (29.12.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 🌟 Dodano opcję "Drag&Drop" i "Drag&Copy" w nowym widoku grafiku pracy

 • 🌟 Dodano obsługę skrótów klawiszowych w sekcji "grafik pracy". Po wciśnięciu "spacji" pojawi się lista dostępnych skrótów

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd, który zablokował możliwość nawigacji po dacie za pomocą strzałek na klawiaturze

  WERSJA 1.19.2 (13.12.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • ⚙️ Zakres dat wybranych w kalendarzu teraz poprawnie zostaje zachowany podczas przechodzenia pomiędzy sekcjami

 • ⚙️ Dodano szereg poprawek usprawniających filtrowanie po lokalizacjach, stanowiskach i warunkach zatrudnienia

 • ⚙️ Wybrane ustawienia filtrów lokalizacji, stanowisk i warunków zatrudnienia są teraz zapisywane pamięci przeglądarki. Użytkownik po przelogowaniu się nie będzie musiał wybierać ich za każdym razem

 • ⚙️ Dodano opcje wyszukiwania w modalach generowania grafiku oraz ustawiania ról pracownika

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd uniemożliwiający ręczną edycję czasu przerw pracownika

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie pracowników nieaktywnych przy dodawaniu wniosku urlopowego w sekcji "Urlopy i delegacje"

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek dla modułu urlopowego


  WERSJA 1.19.1 (07.12.2021)

 • 🌟 Zaktualizowano widok grafiku pracy! Poprawiona została szybkość działania sekcji oraz wprowadzone zostały poprawki wizualne

 • 🌟 Zaktualizowano moduł kalendarza dla wszystkich sekcji

 • 🌟 Zaktualizowano moduł "Budżet" w sekcji "Grafik pracy"

 • 🌟 Dodano możliwość wyświetlania/edycji "wydarzeń" przy wybranych wielu lokalizacjach

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie kolorów module "budżet" w grafiku pracy dla świąt oraz weekendów

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nie wyświetlanie zmian w grafiku po wielokrotnym wyborze tego samego okresu czasu w module kalendarza

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek dla modułu "budżet" w sekcji "grafik pracy"

  WERSJA 1.18.6 (03.11.2021)

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe kopiowanie/wklejanie wielu zmian na raz gdy wybrana jest więcej niż jedna lokalizacja
  🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie listy pracowników po odznaczeniu wszystkich lokalizacji w sekcji grafik pracy i ponownym zaznaczeniu

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek dotyczących nowego modułu wybierania lokalizacji

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie zakładki "Twoje dane", zamiast "Ustawienia lokalizacji" po kliknięciu "Ustawienia" w sekcji "Moja firma->Lokalizacje"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd pozwalający na wielokrotne dodanie tego samego profilu pracownika, gdy użytkownik wielokrotnie klikał przycisk "Zapisz"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nie wyświetlanie symbolu "N" w karcie pracownika dla użytkowników, dla których zostały "zatwierdzone nadgodziny" z poziomu listy obecności

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd umożliwiający dodanie urlopu na żądanie, nawet gdy limit urlopu na żądanie został wykorzystany

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie wszystkich urlopów pracownika w "Karcie pracownika" gdy nie ma wybranych żadnych lokalizacji

  WERSJA 1.18.5 (13.10.2021)

 • 🌟 Dodano możliwość wyboru dowolnej liczby lokalizacji (Dotychczas można było wybrać tylko jedną lub wszystkie)

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd uniemożliwiający zatwierdzenie wszystkich nadgodzin na raz po usunięciu obecności z już zatwierdzonymi nadgodzinami

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie listy dostępnych stanowisk przy tworzeniu zmiany, gdy pracownik został usunięty z danego stanowiska

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie listy obecności dla użytkowników, którym została zablokowana opcja edycji własnych obecności

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie długości obecności po użyciu opcji grupowej edycji obecności dla przyszłych dat

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłową walidację pracowników pracujących 4+ niedziele pod rząd w przypadku gdy taki cykl trwał na przełomie miesiąca

 • ⚙️ Poprawiono wydajność modułu kalendarza

WERSJA 1.18.4 (08.10.2021)

 • 🌟 Dodano nowy moduł "Godzin otwarcia", dzięki któremu wysyłane są notyfikacje w przypadku gdy dana lokalizacja nie ma obecnych pracowników w zaplanowanym czasie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów :)

 • ⚙️ Dodano zabezpieczenie uniemożliwiające stworzenia profilu (z poziomu konta managerskiego) pracownika bez przypisanej lokalizacji

 • ⚙️ Dodano informacje na temat dokładnego czasu nieobecności w szczegółach wniosku urlopowego

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd dla integracji z systemem R2Płatnik, powodujący eksport danych dla wszystkich pracowników, nawet gdy był zaznaczony pojedynczy

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie elementów "checkbox" w przeglądarce Safari

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący niemożliwość zalogowania się dla użytkowników korzystających z elektronicznego systemu płatności wbudowanego przez platformę w przypadku przekroczenia terminu płatności

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nie znikanie "otwartej zmiany" po jej odrzuceniu przez managera


WERSJA 1.18.3 (30.09.2021)

 • 🌟 Dodano opcję eksportu dla nowej wersji widoku "Raporty"

 • ⚙️ Dodano szereg poprawek w sekcji "wypłaty/karta pracownika" dla kont korzystających z opcji "pracowników pomocniczych"

 • 🌟 Dodano wskazówki (tooltips) do modułu generowania grafiku

 • 🌟 Dodano opcję wprowadzenia "Dodatkowych informacji" przy imporcie danych do Kadromierza


WERSJA 1.18.2 (20.09.2021)

 • 🐛 fix: Naprawiono wizualny błąd powodujący ukrywanie dodanych zmian w grafiku po odświeżeniu strony

WERSJA 1.18.1 (15.09.2021)

🌟 🌟 🌟 Szereg nowych opcji dla modułu urlopowego 🌟 🌟 🌟

 • 🌟 Dodano opcje w "warunkach zatrudnienia" pracownika, pozwalającą wyłączyć opcję dodawania urlopów przez danego pracownika

 • 🌟 Od teraz pracownicy, którzy nie mają określonych limitów urlopowych nie będą wyświetlać się na liście w sekcji "Urlopy i delegacje >>> Widok limitów"

 • 🌟 Dodano opcje anulowania wniosków urlopowych dla zgłaszających je pracowników, gdy nie zostały jeszcze zatwierdzone przez managerów

 • ⚙️ Długość urlopów dodanych dla pracowników jest teraz dynamicznie obliczana na podstawie wymiaru ich etatów

WERSJA 1.17.9 (30.08.2021)

 • ⚙️ Dodano szereg poprawek interfejsu sekcji "Karta pracownika"

 • ⚙️ Poprawiono sposób wyświetlania danych w sekcji "Raporty". Teraz brane są pod uwagę ustawienia rozliczeń z sekcji "Wypłaty" oraz "Karta pracownika"

 • ⚙️ Dodano szereg drobnych poprawek w sekcji "Raporty"

WERSJA 1.17.8 (26.08.2021)

 • 🌟 Dodano opcję "Edycja obecności pozostałych" w sekcji "Role"

 • ⚙️ Poprawiono sposób wyświetlania bloków zmian dla stanowisk o długich nazwach przy eksporcie grafiku pracy do pliku

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd sprawiający niepoprawnie wyświetlanie tabeli grafiku pracy w eksportowanym pliku PDF (komórki widoczne na dwóch stronach na raz)

WERSJA 1.17.6 (20.08.2021)

 • 🌟 Dodano opcję "Użytkownik może tworzyć wnioski urlopowe dla innych pracowników" w sekcji "Role"

 • ⚙️ Wprowadzono poprawki do modułu "Walidacji Kodeksu Pracy" i poprawiono szybkość działania tej funkcjonalności

 • ⚙️ Przy wprowadzaniu urlopu, teraz domyślnie jest wybrany pojedynczy dzień, zamiast całego tygodnia/miesiąca

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd sprawiający pozostawianie danych o urlopach pracownika po usunięciu jego profilu

WERSJA 1.17.5 (12.08.2021)

 • 🌟 Dodano opcję "Możliwość akceptacji wniosków urlopowych" oraz "Edytuj lokalizacje pracownika" w sekcji "Role"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie w sekcji "Wypłaty" wszystkich pracowników, którzy mają dodane "odbiory nadgodzin", nawet gdy w filtrach nie były zaznaczone ich stanowiska/lokalizacje

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący niemożliwość dodania nowego "typu urlopu" bez określania jego limitu w danym przedziale czasowym

WERSJA 1.17.4 (05.08.2021)

 • 🌟 Dodano możliwość eksportu danych na temat nieobecności i urlopów przy eksporcie grafiku pracy do pliku

 • ⚙️ Dodano opcje podglądu mapy i dokładnej lokalizacji w sekcji "Lista obecności" (widok tygodniowy), gdy pracownik rejestruje obecność poza wyznaczonym obszarem

 • ⚙️ Dodano czytelniejsze komunikaty przy problemach z dodawaniem urlopów do grafiku pracy

 • ⚙️ Wybrany zakres daty jest teraz zapamiętywany przy przełączaniu pomiędzy sekcjami "Grafik pracy" oraz "Urlopy i delegacje"

 • ⚙️ Drobne poprawki w sekcji "Grafik pracy"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd, powodujący dodawanie zmian (poprzez moduł automatycznego planowania grafiku) w grafiku pracy, pracownikom mającym już zaplanowany urlop danego dnia.

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący niepojawianie się "Odbioru nadgodzin" w sytuacji, gdy użytkownik próbował to oznaczyć w dzień, gdy była już dodana i opublikowana zmiana

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd, powodujący nie pokazywanie żadnych wyników w sekcji "Urlopy i delegacje", po wpisaniu frazy do wyszukania i skasowaniu jej

WERSJA 1.17.3 (30.07.2021)

 • ⚙️ Dodano możliwość eksportu danych na temat nieobecności/urlopów do systemu Enova

 • ⚙️ Drobne poprawki w sekcji "Wypłaty" oraz "Grafik pracy"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie całkowitego czasu przerw, w przypadku, gdy pracownik miał niezakończoną przerwę

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący podwójne liczenie godzin wynikających z obecności przy eksportowaniu plik do systemu "R2Płatnik"

WERSJA 1.17.2 (23.07.2021)

 • 💅 Poprawki wizualne sekcji ustawień "Ról"

 • 🌟 Dodano opcję ukrycia pracowników bez zaplanowanej zmiany przy eksporcie grafiku pracy do pliku .PDF

 • ⚙️ Wartość liczby wyświetlanych wyników w sekcji "Urlopy i delegacje" (10/25/50/100) jest teraz zapamiętywana przy przechodzeniu pomiędzy sekcjami.

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący brak walidacji pól z danymi przy dodawaniu nowego profilu pracownika

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie okna edycji zmiany przy próbie edycji "odbioru nadgodzin

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlania okna opcji generowania grafiku przy użyciu szablonu z dużą ilością stanowisk

WERSJA 1.17.1 (20.07.2021)

 • 🌟 Dodano widok tygodniowy listy obecności

 • ⚙️ Dodano drobne usprawnienia procesu akceptowania nadgodzin

 • ⚙️ Dodano kolumnę ze statusem obecności pracowników w sekcji "Pulpit"

WERSJA 1.16.3 (19.07.2021)

 • 🌟 Dodano opcję importu / eksportu grafiku pracy. KLIKNIJ TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej na temat tej opcji

 • ⚙️ Dodano "Tooltips" (wskazówki wyjaśniające działanie danej opcji) w wielu sekcjach (edycja pracownika, urządzenia, role, urlopy)

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek, zwiększających wydajność platformy

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący problemy z eksportem pliku "XML ENOVA" z sekcji "Wypłaty"

 • 🐛 fix: Naprawiono wizualny błąd powodujący, że zmiany w grafiku były wciąż widoczne po użyciu opcji "wyczyść bieżący widok"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie cząstkowych nadgodzin "Średnio - tygodniowych" w sekcji "Karta pracownika". Teraz wyświetlają się tylko sumy tych nadgodzin.

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie wartości "Nadgodziny ŚT", po obliczeniu nadgodzin i przełączeniu daty

WERSJA 1.16.2 (08.07.2021)

 • ⚙️ Dodano szereg pomocnych komunikatów dla kont w czasie okresu próbnego

 • ⚙️ Poprawiono obliczanie nadgodzin średnio-tygodniowych dla niestandardowych okresów rozliczeniowych

 • 💅 Wizualna aktualizacja modułu "automatycznego planowania grafiku"

 • 🐛 fix: Naprawiono moduł kalendarza w "widoku dostępności"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący okazjonalne ukrywanie wniosków urlopowych po przejściu do "widoku szablonów"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nazwisk pracowników po dodaniu im wniosków urlopowych, w sekcji "wypłaty", nawet gdy nie byli przypisani do wybranej lokalizacji

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek dla "modułu urlopowego"

WERSJA 1.16.1 (24.06.2021)

 • 🌟 Odświeżony widok sekcji "Pulpit". Szybsze ładowanie i więcej informacji.

 • 🐛 fix: Drobne poprawki wizualne w sekcjach "Grafik pracy" oraz "Wypłaty"

 • 🐛 fix: Naprawa eksportu pliku "R2Płatnik z sekcji "Wypłaty"

 • ⚙️ Raport XLS z wypłat - dodano 3 kolumny z danymi: nieobecność, kod nieobecności, czas trwania nieobecności

WERSJA 1.15.16 (17.06.2021)

 • ⚙️ Poprawka opcji wyszukiwania w sekcji "Urlopy i delegacje"

 • ⚙️ Ulepszenie opcji publikowania grafiku dla wybranych filtrów. Teraz grafik będzie publikowany tylko dla widocznych dat i pracowników, którzy wyświetleni są po zastosowaniu filtrów w sekcji "Grafik pracy"

 • ⚙️ Aktualizacja raportu podstawowego z sekcji "Wypłaty". Rozdzielono kolumny "Imię i nazwisko" oraz "Realizacja/plan" na 4 osobne kolumny + dodanie kolumny "Norma miesięczna"

 • 🐛 fix: Naprawa błędu powodującego naliczanie ujemnych nadgodzin, gdy pracownik kończył obecność przed czasem

 • 🐛 fix: Naprawa błędu, powodującego możliwość dodania więcej niż jednej zmiany w danym przedziale pracownikom z modułu "otwartych zmian"

 • 🐛 fix: Naprawa błędu powodującego nieprawidłową

 • 🐛 fix: Poprawka dotycząca nieprawidłowego dziedziczenia uprawnień przy tworzeniu ról

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek dla modułu "Otwartych zmian"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd pojawiający się okazjonalnie, po zalogowaniu się do panelu pracownika na app.kadromierz.pl, w czasie trwania jego obecności

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący godzinne przesunięcie przy dodawaniu "odbioru nadgodzin" w grafiku pracy


WERSJA 1.15.15 (10.06.2021)

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie kolumny "Suma przerw" w sekcji "Lista obecności"

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący okazjonalne dublowanie się profilów pracowników, przy ich dodawaniu

 • 🐛 fix: Szereg drobnych poprawek wizualnych i technicznych w całej platformie

 • ⚙️ Aktualizacja integracji z systemem Comarch ERP

 • ⚙️ Opcje eksportu do pliku z sekcji "wypłaty"/"karta pracownika" są teraz zapamiętywane

 • ⚙️ Ulepszono modal "Otwartych zmian". Pracownicy są sortowani wg. zadeklarowanych dostępności

 • ⚙️ Przebudowany "Onboarding" przy zakładaniu nowego konta

 • ⚙️ Podgląd godzin, z których wynikają nadgodziny pracownia (w sekcji "wypłaty"/"karta pracownika") wyświetla teraz precyzyjny czas

 • ⚙️ Dodano nową restrykcje w sekcji "Role": "Dodawanie zmian dla pracowników pomocniczych"WERSJA 1.15.11 (12.05.2021)

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd powodujący wylogowanie się z aplikacji po próbie edycji lub usunięci notatki dnia w grafiku pracy

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd uniemożliwiający edycję początkowej godziny obecności pracownika w trakcie jej trwania

 • 🐛 fix: Naprawiono błąd w podglądzie szczegółów wniosku urlopowego powodujący wyświetlanie wartości minutowej zamiast godzinowej dla czasu trwania urlopu/nieobecności

 • ⚙️ Przy dodawaniu lub edycji zmiany w sekcji "Grafik pracy", teraz kursor automatycznie ustawia się w polu "czas"

WERSJA 1.15.8 (22.04.2021)

 • 🐛 [Przeglądarka Safari] Naprawa błędu uniemożliwiającego edycję dodanej już zmiany w grafiku pracy

 • 🐛 Naprawa błędu w "modalu" edycji profilu pracownika w zakładce "Limit urlopów", powodującego problem z wyświetlaniem 3-cyfrowych wartości

 • 🐛 Naprawa błędu uniemożliwiającego wprowadzenie godziny początkowej obecności bez godziny końcowej, w sekcji "Lista obecności"

 • ⚙️ Dodanie opcji grupowej edycji ustawień pracowników oraz lokalizacji.WERSJA 1.15.7 (14.04.2021)

 • 💅 Aktualizacja stylistyki "modali" (okien, pojawiających się np. przy edycji ustawień profilu pracownika)

 • 🌟 Dodanie opcji tworzenia i zapisywania "szablonu elastycznego" do automatycznego planowania grafiku

 • 🌟 Dodanie reguły "minimalny czas trwania zmiany" przy generowaniu grafiku na bazie "szablonu elastycznego"

 • 🌟 Dodanie opcji tworzenia prognozowanego grafiku na bazie szablonu elastycznego

 • 💅 Aktualizacja palety kolorów dla "Stanowisk" i "Lokalizacji"

WERSJA 1.15.4 (15.02.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 💅 Dodanie statystyk zaplanowanych zmian do okna dodawania zmiany

 • 🌟 Teraz możesz zobaczyć przedział godzinowy, które spowodował powstanie nadgodzin najeżdzając myszką na kolumnę nadgodzin w Karta Pracownika

 • ⚙️ Ukrycie dla roli Manager zakładki Opcje w Ustawieniach

 • ⚙️ Dodanie informacji o Urlopach w eksporcie XLS w zakładce Eksporty

 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do widoku Urlopy i delegacje

 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do sekcji Wnioski w widoku Urlopy i delegacje

 • ⚙️ Dodanie w panelu Role opcji włączenia/wyłączenia wglądu do sekcji Limity w widoku Urlopy i delegacje

Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Poprawione przekierowanie do Open Street Maps w widoku Lista obecności

 • 🐛 fix: Poprawione publikowanie zmiany po kliknięciu w "obecność bez zmiany" w widoku Lista obecności

WERSJA 1.15.3 (08.02.2021)

Dodane opcje i zmiany w systemie:

 • 💅 Dodanie statystyk zaplanowanych zmian do okna dodawania zmiany

 • 💅 W tabeli z limitami urlopowymi, ujemne limity są zaznaczane na czerwono

 • 💅 Dodanie ostrzeżenia w widoku "Wypłaty" i Karta pracownika" jeśli występuje obecności pracownika w czasie urlopu

 • 💅 Wnioski urlopowe mają teraz różne kolory w zależności o ich statusu

 • 💅 Poprawa design'u opcji odbioru nadgodzin dostosowana do obsługi wniosków urlopów

 • ⚙️ Dodanie opcji liczenia godzin do urlopu tylko w dniach kiedy występują zmiany

 • ⚙️ Dodanie możliwości filtrowania usuniętych typów urlopów w widoku limitów

 • ⚙️ Dodanie możliwości edytowania limitów urlopowych dla systemowych/domyślnych warunków zatrudnienia

 • ⚙️ Dodanie nowej opcji - "Elastyczny czas pracy", ustawianej w "Warunkach zatrudnienia" pracownika

 • ⚙️ Blokada edycji usuwania typu urlopu - "Urlop wypoczynkowy"


Poprawki błędów w systemie:

 • 🐛 fix: Eksport pliku z sekcji "Wypłaty" - poprawa błędu gdzie eksporty generowały niepoprawne kolumny

 • 🐛 fix: Naprawa błędu, powodującego zmianę koloru "otwartej zmiany" przy przenoszeniu jej do konkretnego pracownika

 • 🐛 fix: Naprawa błędu, gdzie kalendarz wyświetlał się dla niektórych użytkowników poza widocznych obszarem

 • 🐛 fix: Szereg poprawek dotyczących generowania danych w eksportowanych plikach, zawierających urlopy

 • 🐛 fix: Naprawa błędu powodującego brak godzin "od/do" przy eksporcie pliku "XLS Comarch" z sekcji "Wypłaty"

 • 🐛 fix: Poprawa wyświetlania paska przewijania w sekcji "Wypłaty" dla dużych list pracowników (100+)

 • 🐛 fix: Poprawa błędu, powodującego możliwość przypisania większej ilości pracowników niż było ustalone dla "otwartych zmian"

 • 🐛 fix: Poprawa błędu powodującego nie wyświetlanie nazwiska użytkownika akceptującego wniosek urlopowy, gdy akceptujący jest administratorem kontaWERSJA 1.15.1 (20.01.2021)

 • ⚙️ Dodanie do panelu Roli opcji wglądu w zakładkę "Typy urlopów"

 • ⚙️ Dodanie do panelu Roli opcji wglądu do widoku “Urlopy i delegacje”


HOTFIX 1.15.2

 • 🐛 Naprawa błędu, powodującego wyświetlanie godzin "od/do" dla dostępności

 • 🐛 Naprawa błędy powodującego przestawianie kolumn w eksportowanym pliku z sekcji "Wypłaty"

WERSJA 1.15.0 (19.01.2021)

 • 🎉 Dodano nowy moduł - "Urlopy i delegacje".
  Moduł pozwala na obsługę wniosków urlopowych pracowników.

  KLIKNIJ TUTAJ, aby znaleźć szczegółowe informacje na temat obsługi
  wspomnianego modułu.

 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Dodaj zmianę

 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Dodaj pracownika

 • 💅 Zmieniono wygląd okienka Warunki zatrudnienia

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?